Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Повідомити про корупцію

Шановний викривачу!

На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення керівництву МВС або Управлінню запобігання корупції МВС про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в структурних підрозділах МВС, територіальних органах, закладах установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС та органах системи МВС. Зазначене повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону та підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів, про результати якої Вас буде поінформовано у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень: призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності; передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; закрити провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні. У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції МВС Вам буде повідомлено про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк перевірки подовжується або розслідування інформації до 45 днів, про що Вам буде повідомлено.


Звертаємо Вашу увагу!

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомлені неможливо, строк розгляду повідомлення продовжуються до 30 днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівництво МВС вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.


Повідомити про корупцію

Поля позначені символом «*» заповнюються обов’язково.
Інші канали зв’язку для повідомлення про корупцію:
телефон «спеціальної гарячої лінії»: (044) 254-73-94

 

Інформація про особу заявника

Інформація про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»

Інформація про факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»

Дата та час вчинення правопорушення *

Підтвердні матеріали у вигляді файлів
Зображення, doc або pdf (не більше 3мб)