Запобігання корупції

Шановний викривачу!

На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення керівництву МВС або Управлінню запобігання корупції МВС про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в структурних підрозділах МВС, територіальних органах, закладах установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС та органах системи МВС. Зазначене повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону та підлягає попередній перевірці у строк не більш як десяти робочих днів, про результати якої Вас буде поінформовано у триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень: призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності; передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; закрити провадження у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні. У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції МВС Вам буде повідомлено про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк перевірки подовжується або розслідування інформації до 45 днів, про що Вам буде повідомлено.

Звертаємо Вашу увагу!

Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомлені неможливо, строк розгляду повідомлення продовжуються до 30 днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівництво МВС вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Канали зв'язку для повідомлення про корупцію

  • Телефон спеціальної гарячої лінії – (044) 254-73-94
  • Електронна поштова скринька [email protected] 
  • Телеграм-бот
    за посиланням: https://t.me/AnticorMVS_bot
    за QR-кодом:

  • Електронна форма для повідомлення про корупцію
    Поля позначені символом «*» заповнюються обов’язково.

Інформація про особу заявника

Інформація про особу, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»

Інформація про факти корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інше порушення Закону України «Про запобігання корупції»

Дата та час вчинення правопорушення *

Підтвердні матеріали у вигляді файлів
Зображення, doc або pdf (не більше 3мб)