Контраст
Шрифт

Оголошення про добір на зайняття вакантної посади начальника відділу № 3 управління інформаційно-аналітичного супроводу діяльності керівництва МВС Департаменту забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України

Наказ від 25.01.2021 № 41 Про необхідність призначення на вакантну посаду державної служби категорії «Б» на період дії карантину

Додаток
до наказу Міністерства
внутрішніх справ України
від 25 січня 2021 року № 41

 

 

Назва та категорія посади, щодо якої прийнято рішення про необхідність призначення

Начальник відділу № 3 управління інформаційно-аналітичного супроводу діяльності керівництва МВС Департаменту забезпечення діяльності апарату Міністерства внутрішніх справ України, категорія «Б»

Посадові обов’язки

1. Безпосередньо керує роботою відділу, контролює стан організаційної та виконавської дисципліни, якість виконання завдань та доручень керівництва Міністерства підпорядкованими працівниками.

2. Організовує та забезпечує:

виконання завдань і функцій, покладених на відділ;

виконання планів роботи Міністерства та Департаменту з питань, що стосуються роботи відділу;

підготовку необхідних інформаційних, аналітичних, статистичних, довідкових матеріалів, доповідних записок, наказів та інших документів з питань, що належить до компетенції відділу;

здійснення моніторингу та контролю за виконанням працівниками відділу організаційно-методичної роботи, посадових інструкцій, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку.

3. Бере участь у розробленні проєктів законодавчих та нормативно-правових актів за напрямками роботи підрозділу.

4. Здійснює перевірку повноти документів, які надходять від структурних підрозділів Міністерства, та передачу їх заступникові Міністра на підпис або візування.

5. Опрацьовує вхідну кореспонденцію, що надходить на розгляд заступника Міністра з Верховної Ради України, від Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, від народних депутатів України, з міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, відомств тощо, та готує проєкти резолюцій і доручень до цієї кореспонденції.

   6. Підвищує рівень особистої професійної компетентності та вдосконалює організацію службової діяльності відділу.

   Забезпечує підвищення рівня професійної   компетентності державних службовців відділу шляхом:

   узагальнення потреб у професійному навчанні;

складання разом з державним службовцем індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

7. Забезпечує реалізацію єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень та дотримання в межах компетенції принципів забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі.

8. Виконує інші окремі доручення керівництва управління, Департаменту, Міністерства, наданих на підставі та в межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно із штатним розписом у розмірі 13 700 гривень.

Надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість призначення на посаду

На період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до дня визначення керівником державної служби переможця за результатами конкурсного відбору відповідно до законодавства

Перелік інформації, необхідної для призначення на вакантну посаду, в тому числі форма, адресат та строк її подання

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:

1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до Порядку призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня             2020 року № 290 (далі – Порядок);

2) резюме за формою згідно з додатком 2 до Порядку;

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Інформація приймається до 18 години 28 січня 2021 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення добору з призначення на вакантну посаду

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56

е-mail: [email protected]

Вимоги

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою