Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Оголошення повторного конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - Управління моніторингу дотримання прав людини

Наказ від 26.04.2021 № 308 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» Управління моніторингу дотримання прав людини

     

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
26.04.2021 квітня 2021 року № 308

УМОВИ

проведення повторного конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста сектору з питань координації у сфері протидії торгівлі людьми, запобігання домашньому насильству та дотримання прав дитини Управління моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

за дорученням завідувача сектору та керівництва Управління опрацьовує документи за напрямом діяльності з питань дотримання прав дитини, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми;

бере участь у здійсненні аналізу причин та умов, що призводять до порушень прав людини і громадянина в діяльності МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ, уносить пропозиції щодо реагування на такі порушення і усунення негативних чинників, що їм сприяють;

здійснює опрацювання запитів, звернень народних депутатів України, звернень громадян та інші документи, які надходять до Управління з органів державної влади, інших установ і організацій з питань, які стосуються напрямків діяльності сектору;

бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів, що стосуються діяльності МВС, Національної гвардії України та ЦОВВ;

здійснює підготовку аналітичних матеріалів у межах компетенції сектору;

дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку, службової і виконавської дисципліни, правил діловодства та збереження документів;

виконує свої обов’язки згідно з їх розподілом, дотримується вимог положень охорони праці, пожежної безпеки та інших заходів захисту та безпеки

Умови оплати праці

   посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 04 травня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 

Дата і час початку проведення тестування кандидатів

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

07 травня 2021 року 10 год. 00 хв.

Проведення тестування дистанційно

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

вул. Пилипа Орлика, 16/12, м. Київ (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.       

Досвід роботи

не потребує

3.       

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Досягнення результатів

   здатність до чіткого бачення результату діяльності;

   вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

   вміння запобігати та ефективно долати перешкоди

2.       

Відповідальність

   усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

   усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

   здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

3.       

Цифрова грамотність

   уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціальне програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

   вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

   здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

   здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

   уміння використовувати електронні ресурси, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків, вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, вміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

   здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Конвенції ООН про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами (прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеї ООН
2 грудня 1949 року)
;

Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлею людьми (2005 р.);

Кримінального кодексу України;

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»;

Закону України «Про охорону дитинства»;

Закону України «Про протидію торгівлі людьми»;

постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»

3.       

Знання системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

складові основних напрямків реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;

визначення організаційно-правових засад запобігання та протидії домашньому насильству