Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурси на зайняття посад державної служби категорій «Б» та «В» Департаменту інформатизації

Наказ від 06.10.2021 № 738 Про оголошення конкурсів на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В» Департаменту інформатизації

- заступника директора Департаменту – начальника управління інформаційної безпеки та кіберзахисту;
- заступника начальника управління персонально-довідкового обліку –начальника відділу автоматизації та супроводу;
- заступника начальника відділу організації мереж електрозв’язку управління телекомунікацій та зв’язку;
- заступника начальника відділу телекомунікаційного забезпечення управління телекомунікацій та зв’язку;
- головного спеціаліста відділу захисту інформації управління інформаційної безпеки та кіберзахисту.

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
06 жовтня 2021 року № 738

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту інформатизації – начальника управління інформаційної безпеки та кіберзахисту Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

     організовує та забезпечує виконання робіт з реалізації стратегії і політики інформаційної безпеки та кібербезпеки в системі МВС;

     забезпечує документальну фіксацію фактів порушення встановленої політики безпеки відносно інформації, що обробляється в інформаційних системах МВС, розслідування причин таких порушень та надає пропозиції щодо їх усунення;

     контролює режим доступу до інформаційних ресурсів Департаменту інформатизації, проводить аналіз та оцінку системи керування доступом з метою виключення несанкціонованих дій користувачів;

     координує роботи, пов’язані із захистом даних при їх обробці в системі МВС, у тому числі із здійсненням контролю за режимами обробки інформації;

     забезпечує виконання доручень директора Департаменту інформатизації;

     організовує надання управлінням Департаменту інформатизації методичної та практичної допомоги користувачам інформаційних систем з питань захисту інформації;

     планує роботу управління та своєчасне виконання запланованих заходів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 16 000 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно  

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені  частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18.00 18 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

21 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

  уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

  здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

  здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Ефективність координації з іншими

      здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

      уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

      здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

3.       

Управління організацією роботи

      чітке бачення цілі;

      ефективне управління ресурсами;

      чітке планування реалізації;

      ефективне формування та управління процесами

4.       

Прийняття ефективних рішень

      здатність приймати вчасні та виважені рішення;

      аналіз альтернатив;

      спроможність іти на виважений ризик;

      автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

5.       

Цифрова грамотність

     уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

      уміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

      уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

      здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

       здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

       уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

      уміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

      здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
       Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

      Знання:   

      Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

     Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;  

     Закону України «Про захист персональних даних»;

     Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

     Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

      Закону України «Про звернення громадян»;

      Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

       Закону України «Про інформацію»;

       Закону України «Про адміністративні послуги»;

       Закону України «Про дорожній рух»;

       Закону України «Про телекомунікації»;

       Указу Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»;

       Указу Президента України від 26 серпня 2021 року № 447 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України»;

       постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

       постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури»;

      постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та перелік її пріоритетних інформаційних ресурсів»;

       постанови Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»

3.       

Знання системи захисту інформації

     складові політики інформаційної безпеки;

     забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації 

 

 

 

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
06 жовтня 2021 року № 738

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника управління персонально-довідкового обліку –начальника відділу автоматизації та супроводу Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

     організовує своєчасне надання відповідей на запити державних органів, які здійснюють правоохоронні функції, судів усіх рівнів, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та фізичних осіб щодо отримання відомостей з персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС;

     організовує та контролює проведення комплексу робіт із забезпечення функціонування персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС у територіальних підрозділах інформаційної підтримки Національної поліції України;

      організовує проведення комплексу робіт щодо адміністрування та супроводу спеціалізованого програмного забезпечення, захисту інформації, моніторингу, порядку використання та формування інформаційних обліків;

      організовує та контролює роботу щодо проведення додаткових перевірок відомостей стосовно осіб за територіальними персонально-довідковими обліками Національної поліції України та  територіальних сервісних центрів МВС;

     бере участь у розробленні та підготовці проєктів нормативно-правових актів

Умови оплати праці

посадовий оклад – 14 400 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно  

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені  частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18.00 18 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

21 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

  уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

  здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

  здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Ефективність координації з іншими

  здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

  уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

  здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

3.       

Управління організацією роботи

  чітке бачення цілі;

  ефективне управління ресурсами;

  чітке планування реалізації;

  ефективне формування та управління процесами

4.       

Прийняття ефективних рішень

  здатність приймати вчасні та виважені рішення;

  аналіз альтернатив;

  спроможність іти на виважений ризик;

  автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

5.       

Цифрова грамотність

  уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

  уміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

  уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації в цифровому середовищі;

  здатність працювати з документами в різних цифрових форматах;

  зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

  здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

  уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов'язків;

  уміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

  здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
 Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

 Знання:

 Кримінального кодексу України;

 Кримінального процесуального кодексу України»;

 Закону України «Про захист персональних даних»;

 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; 

  Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

  Закону України «Про інформацію»;

   Закону України «Про звернення громадян»;

   Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

   Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

   постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та перелік її пріоритетних інформаційних ресурсів»;

   постанови Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»;

   наказу МВС та Державного Департаменту України з питань виконання покарань від 23.08.2002 № 823/188 «Про затвердження Інструкції про порядок формування, ведення та використання оперативно-довідкового і дактилоскопічного обліку в органах внутрішніх справ та органах (установах) кримінально-виконавчої системи України» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 вересня 2002 року № 738/7026);

  наказу МВС від 29.11.2016 № 1256 «Про організацію доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України» (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року № 22/29890)

3.       

Знання системи захисту інформації

 складові політики інформаційної безпеки;

 забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації 

 

 

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
06 жовтня 2021 року № 738

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника відділу організації мереж електрозв’язку управління телекомунікацій та зв’язку Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

щоденно контролює перевірку працездатності телекомунікаційного обладнання, каналів ЄЦВТМ, SDН, ТЧ та Інтернету;

забезпечує постійний моніторинг стану працездатності каналів зв’язку підключення вузлів ЄЦВТМ з метою недопущення втрат зв’язку та для термінового відновлення працездатності телекомунікацій, у тому числі моніторингу відповідності наданих послуг;   

   проводить аналіз пошкоджень телекомунікаційного обладнання і вживає вичерпних заходів щодо їх попередження;

   проводить заходи щодо усунення пошкодження при отриманні заявок про непрацездатність телекомунікаційного обладнання, каналів ЄЦВТМ, Інтернету;

організовує підключення нових користувачів до локальної мережі та мережі Інтернет;

здійснює супроводження виконання робіт з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання ЄЦВТМ та технологічних площадках в м. Києві підрозділів апарату МВС;

опрацьовує відомості про організацію оповіщення, управління мобілізацією, переведення МВС з мирного на воєнний стан, бере участь у розробці мобілізаційного плану МВС, документів з питань функціонування запасних пунктів управління МВС у частині забезпечення їх зв’язком та телекомунікаціями;

   розробляє документи з питань, що належать до компетенції відділу, збирає, обробляє, аналізує, використовує інформацію (узагальнення, звіти, правки, усну інформацію);

    перевіряє наявність експлуатаційно-технічної документації та контролює її ведення   

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно  

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені  частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18.00 18 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

21 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Робота з великими масивами інформації

   здатність установлювати логічні взаємозв’язки;

   уміння систематизувати великий масив інформації;

   здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.       

Ефективність координації з іншими

   здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

   уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

   здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

3.       

Управління організацією роботи

   чітке бачення цілі;

   ефективне управління ресурсами;

   чітке планування реалізації;

   ефективне формування та управління процесами

4.       

Прийняття ефективних рішень

   здатність приймати вчасні та виважені рішення;

   аналіз альтернатив;

   спроможність іти на виважений ризик  

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

  Знання:
  Конституції України;

  Закону України «Про державну службу»;

  Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

  Знання:

  Закону України «Про телекомунікації»;

  Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

  Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

  Закону України «Про захист персональних даних»

3.       

Знання системи захисту інформації

  складові політики інформаційної безпеки;

  забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації 

 

 

 

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
06 жовтня 2021 року № 738

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника відділу телекомунікаційного забезпечення управління телекомунікацій та зв’язку Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

  здійснює контроль за перевіркою працездатності телекомунікаційного обладнання, забезпечує цілодобове функціонування в апараті МВС автоматичного телефонного зв’язку, формує та розподіляє відомчий телефонний номерний ресурс;  

  забезпечує постійний моніторинг стану працездатності міжстанційних каналів зв’язку цифрової АТС МВС та підпорядкованих цифрових АТС МВС, Національної поліції України з метою недопущення втрат зв’язку та для термінового відновлення працездатності телекомунікацій, у тому числі моніторингу відповідності наданих послуг;

  опрацьовує документи з питань функціонування запасних пунктів управління МВС у частині забезпечення їх зв’язком та телекомунікаціями;

  організовує технічну експлуатацію засобів зв’язку в умовах надзвичайного стану та особливого періоду на пунктах управління МВС, підключення пунктів управління до захищених вузлів зв’язку загальнодержавної мережі, а також забезпечення зв’язком керівництва МВС та інших підрозділів в умовах надзвичайних ситуацій;

  безпосередньо виїжджає на міський пункт управління МВС в умовах особливого періоду;

  здійснює супроводження виконання робіт з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання ЄЦВТМ та технологічних площадках у  м. Києві підрозділів апарату МВС;

  розробляє документи з питань, що належать до компетенції відділу, збирає, обробляє, аналізує, використовує інформацію (узагальнення, звіти, правки, усну інформацію);

  перевіряє наявність експлуатаційно-технічної документації та  контролює її ведення;

  проводить аналіз пошкоджень телекомунікаційного обладнання та вживає вичерпних заходів щодо їх попередження

Умови оплати праці

посадовий оклад – 12 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно  

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені  частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18.00 18 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

21 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби  категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Робота з великими масивами інформації

   здатність установлювати логічні взаємозв’язки;

   уміння систематизувати великий масив інформації;

   здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.       

Ефективність координації з іншими

   здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

   уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

   здатність до об'єднання та систематизації спільних зусиль

3.       

Управління організацією роботи

   чітке бачення цілі;

   ефективне управління ресурсами;

   чітке планування реалізації;

   ефективне формування та управління процесами

4.       

Прийняття ефективних рішень

   здатність приймати вчасні та виважені рішення;

   аналіз альтернатив;

   спроможність іти на виважений ризик;

   автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

   Знання:
   Конституції України;

   Закону України «Про державну службу»;

   Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

   Знання:

   Закону України «Про телекомунікації»;

   Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

   Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»;

   Закону України «Про захист персональних даних» 

3.       

Знання системи захисту інформації

   складові політики інформаційної безпеки;

   забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації

 

 

 

 

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
06 жовтня 2021 року № 738

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» –головного спеціаліста відділу захисту інформації управління інформаційної безпеки та кіберзахисту Департаменту інформатизації Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

   виконує роботи із створення, впровадження та експлуатації комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які експлуатуються в Департаменті інформатизації;

    виконує функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту, безпеки інформаційних технологій;

    бере участь у підготовці пропозицій керівництву відділу щодо вдосконалення захисту інформації, модернізації та розвитку комплексних систем захисту інформації;

    здійснює аналіз та оцінку системи керування доступом з метою виключення несанкціонованих дій користувачів;

    здійснює документальну фіксацію фактів порушення встановленої політики безпеки відносно інформації, що обробляється в інформаційних системах МВС, розслідування причин таких порушень та надає пропозицій щодо їх усунення;

    бере участь у підготовці проєктів відповідей на звернення з питань створення, впровадження та експлуатації комплексних систем захисту інформації, поданих до Департаменту інформатизації;

    за дорученням керівництва відділу надає інформаційно-консультативну допомогу структурним підрозділам апарату МВС з питань захисту інформації 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно  

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені  частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18.00 18 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

21 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

2.       

Досвід роботи

Не потребує

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналітичні здібності

  здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

  аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.       

Якісне виконання поставлених завдань

  чітке  і   точне   формулювання   мети, цілей і завдань службової діяльності;

  комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

  розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.       

Робота з великими масивами інформації

  здатність установлювати логічні взаємозв’язки;

  уміння систематизувати великий масив інформації;

  здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

4.       

Досягнення результатів

  здатність до чіткого бачення результату діяльності;

  уміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

  уміння запобігати та ефективно долати перешкоди

5.       

Цифрова грамотність

   уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

  уміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації;

  уміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

  здатність працювати з документами в різних цифрових форматах, зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані різних типів;

  здатність уникати небезпек у цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

  уміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків;

  уміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси для підготовки та спільного редагування документів, уміти користуватися кваліфікованим електронним підписом (КЕП);

   здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного професійного розвитку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
 Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

 Знання:

 Закону України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»;

 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»; 

 Закону України «Про захист персональних даних»;

 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг»;

  Закону України «Про інформацію»;

  Закону України «Про електронні довірчі послуги»;

   Указу Президента України від 27 вересня 1999 року № 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні»;

   Указу Президента України  від 26 серпня 2021 року № 447 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України»;

   постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 року № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

   постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури»;

  постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та перелік її пріоритетних інформаційних ресурсів»;

   постанови Кабінету Міністрів України  від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України»

3.       

Знання системи захисту інформації

  складові політики інформаційної безпеки;

  забезпечення функціонування комплексної системи захисту інформації