МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту державного майна та ресурсів

Наказ від 05.10.2021 № 734 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Департаменту державного майна та ресурсів

  

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
05 жовтня 2021 року № 734

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника директора Департаменту державного майна та ресурсів Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує виконання завдань і функцій, покладених на Департамент, здійснює  моніторинг та контроль за виконанням працівниками Департаменту посадових обов’язків, правил внутрішнього трудового та службового розпорядку;

організовує матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності апарату МВС, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України;

здійснює контроль та вживає заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки в апараті МВС, територіальних органах з надання сервісних послуг МВС, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС;

забезпечує здійснення МВС функції з управління об’єктами державної власності відповідно до законодавства;

здійснює управління і моніторинг закріпленого за МВС радіочастотного ресурсу України;

організовує взаємодію, у межах повноважень Департаменту, із закладами, установами та підприємствами, що належать до сфери управління МВС;

організовує розроблення та приймає участь у розробленні проєктів законів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів за напрямками завдань, покладених на Департамент;

організовує розгляд звернень громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запитів та звернень народних депутатів України, запитів на інформацію, що надходять до Департаменту;

приймає участь у проведенні МВС державних та інших випробувань зразків продукції оборонного призначення.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 16 000 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня  2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18. 00 12 жовтня 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

18 жовтня 2021 року, 09.00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.       

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.       

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.       

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.       

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

3.       

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

4.       

Цифрова грамотність

уміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання свої посадових обов’язків;

уміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;

здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані

5.       

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

автономність та ініціативність щодо пропозицій та рішень

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.       

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.       

Знання законодавства у сфері

Знання:
Земельного кодексу України;
Кодексу цивільного захисту України;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про інформацію»;
Закону України «Про державне оборонне замовлення»;
Закону України «Про управління об’єктами державної власності»;
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»;
Закону України «Про оборонні закупівлі»;
Закону України «Про оренду державного та комунального майна»;
Закону України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»;
постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»