Уряд ухвалив Постанову про створення Координаційного центру інтегрованого управління кордонами, яку розробило МВС

clock
13.04.2024 19:00

Створення Координаційного центру інтегрованого управління кордонами є одним з ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу, що передбачено в Регламенті Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2019/1896 від 13 листопада 2019 року про Європейську прикордонну і берегову охорону, як основна вимога для усіх держав-членів ЄС.

Функціонування системи таких центрів у країнах ЄС позитивно себе зарекомендувало й є дієвим механізмом в управлінні кордонами. 

Враховуючи широке коло суб’єктів інтегрованого управління кордонами в Україні, МВС спільно з іншими органами виконавчої влади та Консультативною місією ЄС сформовало саме таку оптимальну модель Координаційного центру, яка потребує схвалення рішенням Уряду. 

Саме на цей Центр після вступу України до Європейського Союзу буде покладено завдання національного координаційного центру, відповідального за обмін інформацією EUROSUR, як визначено у Додатку до Повідомлення Європейської Комісії до Європейського Парламенту щодо пріоритетів.

Основним завданням Центру є комплексне висвітлення ситуативної картини у сфері захисту та охорони державного кордону у режимі 24/7.

Водночас завдання Центру визначені в проєкті акта напряму пов’язані з підготовкою та проведенням заходів загальнодержавного значення, оскільки інтегроване управління кордонами – це скоординована діяльність компетентних державних органів України та військових формувань, спрямована на створення та підтримання балансу між забезпеченням належного рівня прикордонної безпеки і збереженням відкритості державного кордону України для законного транскордонного співробітництва, а також для осіб, які подорожують.

В умовах жорсткого дефіциту ресурсів та для уникнення дублювання функцій Координаційний центр запропоновано створити з місцем дислокації в Ситуаційному центрі МВС з аналогічним режимом функціонування. 

Враховуючи специфіку діяльності залучених суб’єктів, робота їх представників буде врегульовано відповідним графіком. 

Прийняття акта дозволить: утворити Координаційний центр як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, робота якого сприятиме координації діяльності, покращенню комунікаційних спроможностей суб’єктів інтегрованого управління кордонами, посилить системний підхід до організації аналізу ризиків, здійснення ефективного моніторингу та чіткого висвітлення обстановки на державному кордоні України.

Департамент комунікації МВС України

Схожі матеріали