Контраст
Шрифт

Протидія наркозлочинності

Новини


Структура та керівництво

Структура Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності:

• Відділ стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення

• Відділ аналізу поточної діяльності та контролю

• Відділ інформаційного забезпечення та моніторингу

 

Керівництво:

Начальник Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності - Анна Круглова 


Основні функції Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності:

• Бере участь у розробленні та внесенні пропозицій щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії наркозлочинності, політичних та стратегічних цілей, принципів і напрямків її розвитку.

• Вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері протидії наркозлочинності.

• Здійснює аналіз галузевих проблем щодо формування та реалізації державної політики у сфері протидії наркозлочинності, за його результатами розробляє пропозиції стосовно спрямування та координації діяльності Національної поліції України в цій сфері.

• Бере участь у проведенні наукових, аналітичних, кримінологічних, соціологічних досліджень стану протидії наркозлочинності.

• Здійснює систематичний аналіз діяльності Національної поліції України у сфері протидії наркозлочинності.

• Ініціює проведення структурними підрозділами апарату МВС, закладами вищої освіти зі специфічними умовами навчання та науково-дослідними установами, що належать до сфери управління МВС, аналітичних та наукових досліджень із актуальних проблем протидії наркозлочинності.

• Здійснює комплексний аналіз тенденцій та динаміки у сфері протидії наркозлочинності, вивчення суспільно-політичних, соціально-економічних, демографічних та інших факторів, що мають на неї суттєвий вплив, а також причини та умови їх виникнення.


Відповідно до Положення про Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства внутрішніх справ України затвердженого наказом МВС України від 12 грудн

належить виконання таких основних завдань:

• Участь у забезпеченні формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності та здійснення, за дорученням керівництва МВС, координації діяльності у цій сфері.

• Вивчення та впровадження позитивного міжнародного та вітчизняного досвіду щодо способів і методів виявлення, документування та припинення фактів незаконного обігу наркотичних речовин.

• Забезпечення участі в здійсненні міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональній та організованій наркозлочинності, налагодження дієвої взаємодії на вказаному напрямку.


Діяльність