Contrast
Letter

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів»

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо про оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua) проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів» (далі – проект акта).

Проект акта розроблено Міністерством внутрішніх справ України з власної ініціативи у рамках заходів з реформування органів внутрішніх справ та удосконалення їх діяльності. Проект акта передбачає внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607.

Реалізація акта забезпечить приведення положень Порядку переобладнання у відповідність до законодавчих вимог, зокрема статті 32 Закону України «Про дорожній рух», сприятиме поглибленню процесів дерегуляції у сфері нагляду за технічним станом транспортних засобів та спрощення надання послуг з погодження переобладнання транспортних засобів їх власникам – фізичним та юридичним особам, а також розвитку конкурентних засад у цій сфері, а також створить сприятливі умови для подальшої дерегуляції питань погодження переобладнання транспортних засобів шляхом надання представникам виробників транспортних засобів, розробникам технічної документації на виробництво яких вони є або якою володіють, повноважень щодо погодження можливості їх переобладнання.

Зауваження та пропозиції до проекту акта від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати опублікування в письмовому або в електронному вигляді за адресами:

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, вул. Лук'янівська, 62, м. Київ, 04071, е-mail: [email protected];

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011, e-mail: [email protected]

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів» (далі – проект постанови) розроблено відповідно до підпунктів 1 і 2 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, у зв’язку з необхідністю врахування в положеннях Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607 (далі – Порядок переобладнання), вимог Закону України «Про дорожній рух», а також завдань державної політики стосовно децентралізації та демонополізації діяльності центральних органів виконавчої влади.

Так, відповідно до вимог частини другої статті 32 Закону України «Про дорожній рух» не дозволяється без погодження з виробниками транспортних засобів та їх складових частин або іншої спеціально уповноваженої на це Кабінетом Міністрів України організації переобладнання, що призводить до зміни повної маси та її розподілу по осях, розміщення центру ваги, типу двигуна, його ваги і потужності, колісної бази чи колісної формули, системи гальмового і рульового керування та трансмісії. Разом з тим положеннями Порядку переобладнання визначено, що переобладнання транспортних засобів погоджується спеціально уповноваженими організаціями, до яких наразі належать лише державне підприємство «ДержавтотрансНДІпроект», що відноситься до сфери управління Міністерства інфраструктури України, та Головний сервісний центр МВС.

У зв’язку з цим виникає потреба врегулювання питання стосовно можливості погодження переобладнання транспортних засобів їх виробниками, як це передбачено законодавством. Крім того, реалізація завдань Уряду щодо подальшої дерегуляції діяльності органів виконавчої влади, зокрема у сфері нагляду за технічним станом транспортних засобів, а також розвитку конкурентних засад у відповідній господарській діяльності, передбачає розширення кола суб’єктів надання послуг з погодження переобладнання транспортних засобів, що може бути досягнуто шляхом надання відповідного права також уповноваженим представникам виробників транспортних засобів – резидентам України, які мають відповідну технічну документацію, інформаційне забезпечення виробника транспортного засобу та здатні забезпечити виконання робіт з дотримання вимог у сфері конструктивної безпечності транспортних засобів.

Як наслідок, унесення запропонованих змін сприятиме розширенню кола суб’єктів, що мають право погоджувати переобладнання транспортних засобів.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розроблення проекту постанови є приведення положень Порядку переобладнання у відповідність до законодавчих вимог, зменшення адміністративного впливу з боку держави на фізичних та юридичних осіб при отриманні погоджувального документа стосовно можливості переобладнання транспортних засобів та розширення кола організацій, що уповноважені на надання таких документів. При цьому враховується необхідність забезпечення належного рівня контролю з боку державних органів за безпечністю внесення змін до конструкції транспортних засобів під час здійснення господарської діяльності з переобладнання транспортних засобів.

Досягти поставленої мети пропонується шляхом внесення до Порядку переобладнання відповідних змін, передбачених указаним проектом постанови.

3. Правові аспекти

Дана сфера суспільних відносин регулюється Законом України «Про дорожній рух», постановами Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607 «Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів» та від 07 вересня 1998 року № 1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови здійснюватиметься в межах видатків, передбачених Державним бюджетом України, та не потребуватиме додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством інфраструктури України, Державною регуляторною службою України, а також проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект постанови не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект постанови не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення. Проект постанови оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України за адресою: http://mvs.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Реалізація проекту постанови передбачає поглиблення процесів дерегуляції у сфері нагляду за технічним станом транспортних засобів та спрощення надання послуг з погодження переобладнання транспортних засобів їх власникам – фізичним та юридичним особам.

Запровадження передбачених проектом постанови змін також сприяє розвитку конкурентних засад у відповідній господарській діяльності.

Проект постанови є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття постанови створить сприятливі умови для подальшої дерегуляції питань погодження переобладнання транспортних засобів шляхом надання уповноваженим представникам виробників транспортних засобів – резидентам України повноважень з погодження переобладнання.

 

 

Міністр внутрішніх справ України

Арсен Аваков

 

___ ___________ 2017

 

Проект постанови КМУ "Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів" - ЗАВАНТАЖИТИ

Зміни, що вносяться до Порядку переобладнання транспортних засобів - ЗАВАНТАЖИТИ

Порівняльна таблиця до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів» - ЗАВАНТАЖИТИ

Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів» - ЗАВАНТАЖИТИ