Contrast
Letter

Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» та аналізу його регуляторного впливу

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється:

проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (далі – проект) та аналіз його регуляторного впливу.

Розробник – Міністерство внутрішніх справ України.

Проект розроблено на виконання Плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1073-р, Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 23 березня 2017 року № 1982-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 26 квітня 2017 року (протокол № 32), із власної ініціативи з метою приведення Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960 (далі – Ліцензійні умови), у відповідність до Законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та «Про охоронну діяльність», забезпечення умов для об’єктивного оцінювання ступеня ризику суб’єкта господарювання від провадження ним охоронної діяльності для подальшого визначення переліку ліцензіатів, які підлягатимуть плановим заходам державного нагляду (контролю) у плановому періоді.

Проектом передбачається внесення змін до Ліцензійних умов встановлення вимоги щодо створення умов доступності до приміщень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів послуг), для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зауваження та пропозиції до зазначених проекту та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати опублікування в письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601;

або в електронному вигляді на адресу: [email protected]

Відповідно до частини першої статті 20 Закону зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються також на адреси Державної регуляторної служби України:

поштову: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

електронну: [email protected]

Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної  діяльності» - ЗАВАНТАЖИТИ

ЗМІНИ, що вносяться до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності - ЗАВАНТАЖИТИ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» - ЗАВАНТАЖИТИ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» - ЗАВАНТАЖИТИ

Додаток до розділу ІІI аналізу регуляторного впливу - ЗАВАНТАЖИТИ

Додаток до розділу VI аналізу регуляторного впливу - ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест) - ЗАВАНТАЖИТИ