Контраст
Шрифт

Наказ від 16.02.2022 №137 "Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.02.2022 Київ №137

Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності 

 

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулася фізична особа – підприємець СІДАК ІВАН СЕРГІЙОВИЧ (далі – здобувач ліцензії). 

За результатами розгляду заяви та поданих документів установлено, що у трудовому договорі, укладеному здобувачем ліцензії з працівником, на якого покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони (далі – фахівець), зазначено посаду, яка не відповідає вимогам статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність», оскільки фахівець з організації заходів охорони – це керівник суб’єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків. 

Крім того, записи у трудовій книжці фахівця не підтверджують його кваліфікацію, визначену пунктом 14 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 18 листопада 2015 року № 960.

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом надання завіреної здобувачем ліцензії копії трудового договору, зазначивши в ньому посаду фахівця відповідно до вимог законодавства, а також копії документа про підтвердження не менше трьох років стажу його роботи на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ або на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів. 

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Відмовити у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності фізичній особі – підприємцю СІДАКУ ІВАНУ СЕРГІЙОВИЧУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3229704631, місце проживання: вулиця Малої Любові, будинок 18, квартира 36, 
місто Харків, 61098, заява від 04 лютого 2022 року № 10357).

2. Департаменту комунікації (Андреєв Д.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Чубаєвський В.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

 

 

 

Заступник Міністра Богдан ДРАП’ЯТИЙ

 

 

 

Діяльність