Контраст
Шрифт

Наказ від 02.02.2022 № 83 "Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.02.2022 Київ №83

Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності

 

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (далі – здобувач ліцензії).

За результатами розгляду заяви та документів, що додаються до неї, установлено, що на порушення вимог пункту 6 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України                  від 18 листопада 2015 року № 960, здобувачем ліцензії не надано завірену ним копію трудового договору, що підтверджує відповідність установленим умовам прийняття на роботу працівника, на якого покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони, а в копії трудової книжки цього працівника відсутній запис про призначення його на посаду заступника керівника суб’єкта охоронної діяльності відповідно до вимог статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність».

Крім того,  замість копії документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, який видається в установленому порядку, до заяви додається копія медичної довідки форми № 127/0, що передбачена виключно для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи. 

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом надання копії документа, що підтверджує відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, а також завірених здобувачем ліцензії копії трудового договору або витягу з трудової книжки працівника, на якого покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони.

З огляду на викладене та відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої 
статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити без розгляду заяву від 17 січня 2022 року № 4333 про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ «УКРТАТНАФТА» (місцезнаходження: вулиця Свіштовська, будинок 3, місто Кременчук, Полтавська область,  39609, ідентифікаційний код 00152307).

2. Департаменту комунікації (Булаєв В.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Чубаєвський В.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра Богдан ДРАП’ЯТИЙ

 

 

 

Герої МВС