Спільна робоча група Україна-НАТО з питань військової реформи

СРГ ВР є провідною структурою, що спрямована на підтримання співпраці України і НАТО у реформуванні сектора оборони й безпеки.

Основними завданнями спільної діяльності можна згрупувати в чотири ключові напрямки, які охоплюють весь спектр нашої відповідної взаємодії з Альянсом, а саме:

  • підтримання воєнно-політичного діалогу;
  • сприяння реформуванню й розвитку сектору безпеки і оборони України;
  • забезпечення внеску в міжнародну безпеку та підтримання миру;
  • оборонно-технічне співробітництво.  

Завдяки СРГ ВР Україна має можливість скористатися досвідом та експертними знаннями країн НАТО у оборонному плануванні, розробці стратегій та концепцій національної безпеки. 

Відповідно до Указу Президента України до складу СРГ ВР входить заступник Міністра внутрішніх справ України.