Контраст
Шрифт

Доопрацьований проєкт наказу МВС України «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах»

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо про повторне оприлюднення 13 січня 2021 року на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах» (далі – проєкт наказу) у зв’язку з доопрацюванням аналізу регуляторного впливу з урахування зауважень та пропозицій Державної регуляторної служби України, наданих розробнику у робочому порядку.

Проєкт наказу розроблений Міністерством внутрішніх справ України (вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601) на виконання абзацу другого пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 975 «Про затвердження категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах».

Проєктом наказу запропоновано затвердження Порядку забезпечення охорони об’єктів органами поліції охорони на договірних засадах з метою урегулювання механізму дій поліції охорони та замовників охоронних послуг, у підпорядкуванні яких перебувають об’єкти, віднесені до Категорій об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання, які підлягають охороні органами поліції охорони на договірних засадах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року №  975.

Перша редакція проєкту наказу була оприлюднена 01 липня 2020 року на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України.