Контраст
Шрифт

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу МВС «Про затвердження Порядку інформування населення щодо концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферно

Повідомляємо про оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України (www.mvs.gov.ua) проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку інформування населення щодо концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблений Міністерством внутрішніх справ України з метою вдосконалення системи моніторингу якості атмосферного повітря.

Проєкт наказу спрямований на забезпечення впровадження єдиних вимог стосовно інформування населення щодо концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі гідрометеорологічними організаціями, що здійснюють моніторинг та оцінку якості атмосферного повітря в зонах та агломераціях і належать до сфери управління ДСНС як центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності та визначений суб’єктом моніторингу атмосферного повітря відповідно до Порядку здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря».

Електронні консультації з громадськістю проводяться тут. Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються протягом місяця з дати оприлюднення (10.09.2020) в письмовій формі за електронною адресою: [email protected].

Відповідальна особа за проведення електронних консультацій з громадськістю – Остапець Ігор Миколайович, (044) 254-78-93.

 

Герої МВС