Контраст
Шрифт

Доопрацьований проєкт постанови КМУ «Про внесення змін до деяких постанов КМУ»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон) повідомляємо про оприлюднення 19 квітня 2021 року на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі – проєкт постанови), доопрацьованого з урахуванням пропозицій заінтересованих органів: https://mvs.gov.ua/uk/ministry/proekti-normativnix-aktiv/doopracyovanii-projekt-postanovi-kmu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakix-postanov-kmu-21218.

Проєкт постанови розроблений Міністерством внутрішніх справ України у зв’язку з нагальною потребою приведення деяких актів Кабінету Міністрів України до вимог діючих норм законодавства України, вирішення проблемних питань щодо отримання особами за дистанційною формою навчання теоретичних знань (додаткових теоретичних знань) з Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС (освітній портал Міністерства внутрішніх справ) з використанням технологій дистанційного навчання шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до погоджених в установленому порядку робочих програм і планів підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та з метою підтримання сталого, якісного надання послуг, у тому числі адміністративних, за рахунок обґрунтованих (раціональних) розмірів плати відповідно до економічно обґрунтованих витрат.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проєкту постанови приймаються протягом місяця з дня оприлюднення в письмовій формі на поштову адресу: Головний сервісний центр МВС, вул. Лук’янівська, 62, м. Київ, 04071; або на електронну адресу: [email protected] Відповідальна особа – Ананченко Інна Василівна, (044) 374 10 51.

Проєкт постанови та всі пов'язані документи

Герої МВС