Контраст
Шрифт

Наказ від 30.12.2021 № 1010 Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.12.2021                                               Київ                                                    № 1010

Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННА ФІРМА «МАРШАЛ-КОМ» (далі – здобувач ліцензії).

За результатами розгляду заяви та документів, що додаються до неї, установлено, що на порушення вимог пункту 6 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960, здобувачем ліцензії подано заяву та відомості про персонал охорони, що не відповідають формам, установленим додатками 1 і 2 відповідно.  

Здобувачем ліцензії не надано відомості про наявність спеціальних засобів (додаток 21), транспорту реагування (додаток 22), доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 4), а також завірену ним копію трудового договору, укладеного з особою, на яку покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони або витягу з трудової книжки цієї особи. 

У поданих документах відсутня також копія паспорта керівника здобувача ліцензії.

Крім того, на порушення частини п’ятої статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» заява про отримання ліцензії підписана особою, яка не є уповноваженою на вчинення цієї дії. 

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом надання заяви встановленого зразка, підписаної керівником здобувача ліцензії, копії паспорта керівника, відомостей згідно з додатками 2, 21, 22, 4 та завіреної здобувачем ліцензії копії трудового договору або витягу з трудової книжки фахівця з організації заходів охорони.

З огляду на викладене та відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити без розгляду заяву від 14 грудня 2021 року № 108621 про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності товариства з обмеженою діяльністю «ОХОРОННА ФІРМА «МАРШАЛ-КОМ» (місцезнаходження: вулиця Мазепи Івана, будинок 14, квартира 18, місто Полтава, 36021, ідентифікаційний код 44440060).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Чернишова О.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра   Богдан ДРАП’ЯТИЙ