Контраст
Шрифт

Наказ від 25.11.2021 № 857 Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.11.2021                                                Київ                                                       857

Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «СіГард Сервіс» (далі – здобувач ліцензії).

За результатами розгляду заяви та документів, поданих здобувачем ліцензії, установлено, що копія трудової книжки працівника, на якого покладаються обов’язки з виконання функцій фахівця з організації заходів охорони (далі – фахівець), не підтверджує його кваліфікацію, визначену пунктом 14 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960     (далі – Ліцензійні умови), оскільки згідно зі статтею 1 Закону України «Про охоронну діяльність» фахівець з організації заходів охорони – це керівник суб’єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків.

Відповідно до запису в трудовій книжці фахівця його кваліфікацію можна підтвердити шляхом надання копії документа про стаж роботи на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ або на посадах середнього та старшого начальницького складу правоохоронних органів, який становить не менше трьох років.

Крім того, до заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії має подати завірену ним копію трудової книжки фахівця або укладеної з ним трудової угоди.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності товариству з обмеженою відповідальністю «СіГард Сервіс» (ідентифікаційний код 44422345, місцезнаходження: площа Заводська, будинок 1, корпус Г, місто Миколаїв, 54050, заява від 11 листопада 2021 року № 98611).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Чернишова О.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра Богдан ДРАП’ЯТИЙ
#вшануйгероя