Контраст
Шрифт

Наказ від 23.09.2020 №678 Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2020                                              Київ                                                   № 678

Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося дочірнє підприємство «ВОДОЕКОТЕХПРОМ» Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (далі – здобувач ліцензії). За результатами розгляду заяви та підтвердних документів, поданих здобувачем ліцензії, установлено невідповідність посади начальника відділу охорони об’єктів за сумісництвом Олексієвця Анатолія Адамовича, на якого покладається обов’язок фахівця з організації заходів охорони, вимогам абзацу восьмого частини першої статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність».

На порушення вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960, на всіх працівників персоналу охорони здобувача ліцензії не надано копій документів, що підтверджують відсутність в особи обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, які видаються в установленому порядку.

Крім того, у працівників Шуляка Леоніда Васильовича відсутня копія документа, що підтверджує набуття кваліфікації охоронця, а в Ковальчука Володимира Івановича відсутній запис у трудовій книжці про працевлаштування на посаду охоронця.

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом надання документів щодо фахівця з організації заходів охорони, який відповідно до вимог зазначеного вище Закону має бути керівником суб’єкта охоронної діяльності або його заступником, начальником філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступником, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків. Щодо персоналу охорони – копії документа, що підтверджує відсутність у персоналу охорони обмежень за станом здоров’я для виконання функціональних обов’язків, що видається в установленому  порядку;  копії  документа, що  підтверджує набуття кваліфікації охоронця Шуляка Л. В; копії трудової книжки Ковальчука В. І. із відповідним записом про працевлаштування.

На підставі пункту 1 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності дочірньому підприємству «ВОДОЕКОТЕХПРОМ» Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ» (ідентифікаційний код 43540208, місцезнаходження: вулиця Степана Бандери, будинок 2, місто Рівне, 33028, заява від 04 вересня 2020 року № 573-2020).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Камишанов В.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра Сергій ГОНЧАРОВ
Герої МВС