Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Наказ від 12.10.2020 №722 Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2020                                       Київ                                            №  722

Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ України із заявами про отримання ліцензій на провадження охоронної діяльності звернулися 19 здобувачів ліцензій.

За результатами розгляду заяв та підтвердних документів, поданих товариствами з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ТТ», «КАМРАТ» АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ», «СЕКЬЮРІТІ СЕРВІС КОМПАНІ», «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «МІЛІВЕР», «БЕСТПЛЮС ТРЕЙД», «ПІДРОЗДІЛ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ «АЛАБАЙ», «ПІДРОЗДІЛ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ «СЕРВАЛ», «СІРІУС СЕКЬЮРІТІ», «ОК «СКОРПІОН – Л», «БЛЕК СИСТЕМ», «ДАН СТАРТ», «ВАРАНТ ОПТІМА», «ПОЗАВІДОМЧА ОХОРОНА – АЗОВ», приватними підприємства «ОХОРОНА – 333», «БЕЗПЕКА. РЕГІОН. 2020», корпорацією «ШЕРИФ», фізичною особою – підприємцем ЛАВРЕНЮКОМ ВАДИМОМ АНАТОЛІЙОВИЧЕМ, установлено наявність розбіжності між даними в підтвердних документах та фактичним станом цих суб’єктів господарювання на момент подання документів.

Так, трудові договори укладено між здобувачами ліцензій в особі засновника або директора як роботодавця та працівника, який приймається на посаду директора або заступника директора з покладанням на нього обов’язків фахівця з організації заходів охорони. Зазначені трудові договори укладені за основним місцем роботи та не передбачають сумісництво, а отже, має місце порушення законодавства про працю, оскільки згідно з умовами цих договорів є неможливим одночасне виконання фахівцем з організації заходів охорони трудових обов’язків у декількох суб’єктів господарювання.

Крім того, за результатами розгляду заяв та підтвердних документів, поданих товариством з обмеженою відповідальністю «ЩИТ – ДК» та приватним підприємством «РЕЙТЕР СЕКЬЮРІТІ»,  установлено невідповідність здобувачів ліцензії ліцензійним умовам, а саме не підтверджено кваліфікацію директора ТОВ «ЩИТ – ДК» Булуя Вадима Петровича та працівника ПП «РЕЙТЕР СЕКЬЮРІТІ» Дорчука Сергія Петровича, на яких покладаються обов’язки фахівця з організації заходів охорони.  

Так, відповідно до копії трудової книжки Булуя Вадима Петровича, яка не завірена суб’єктом господарювання, стаж його роботи на посаді директора суб’єкта охоронної діяльності становить менше трьох років. Для підтвердження трудового стажу додається також копія довідки від 06.08.2020 № 2, виданої директором  товариства з обмеженою відповідальністю «ЩИТ – КР» Булую Вадиму Петровичу, про те, що він працював на посаді директора цього товариства за сумісництвом з 01.11.2017 по 27.12.2019. При цьому вивченням ліцензійної справи товариства «ЩИТ – КР» установлено відсутність будь-яких документів стосовно його працевлаштування.

Згідно з копією трудової книжки Дорчука Сергія Петровича встановлено також, що стаж його роботи на посаді заступника директора суб’єктів охоронної діяльності становить менше трьох років, а копія документа про підтвердження стажу роботи не менше трьох років на посадах офіцерського складу в оперативних і слідчих підрозділах органів внутрішніх справ відсутня. 

Крім того, з порушенням вимог статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність» зроблено запис посади у трудовій книжці Булуя Вадима Петровича та в трудовій угоді, укладеній між директором приватного підприємства «РЕЙТЕР СЕКЬЮРІТІ» та працівником Дорчуком Сергієм Петровичем, на якого покладаються обов’язки фахівця з організації заходів охорони, оскільки фахівець з організації заходів охорони – це керівник суб’єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків.

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом укладення договорів про прийняття на роботу працівника, на якого покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони, у встановленому законодавством порядку, а також надіслати документи, що підтверджують кваліфікацію Булуя Вадима Петровича та Дорчука Сергія Петровича, відповідно до вимог пункту 14 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960, та привести запис їх посад у трудовій книжці та трудовій угоді у відповідність до вимог статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність».

Відповідно до пунктів 1 та 2 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності:

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «РЕЙТЕР СЕКЬЮРІТІ» (ідентифікаційний код 43626981; місцезнаходження: вулиця Олексія Терьохіна, будинок 8, місто Київ, 04080; заява від 25.09.2020 № 613-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЩИТ – ДК» (ідентифікаційний код 43048721; місцезнаходження: вулиця Віктора Чміленка, будинок 96 Б, квартира 7, місто Кропивницький, 25000; заява від 14.08.2020 № 412-2020);

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЛАВРЕНЮКУ ВАДИМУ АНАТОЛІЙОВИЧУ (місце проживання: вулиця Механізаторів, будинок 30, село Іванівці, Кельменецький район, Чернівецька область, 60144, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 3447915276; заява від 16.07.2020 № 335-2020);

КОРПОРАЦІЇ «ШЕРИФ» (ідентифікаційний код 43714150; місцезнаходження: вулиця Сосницька, будинок 1/44, місто Київ, 02090; заява від 16.09.2020 № 597-2020);

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «БЕЗПЕКА. РЕГІОН. 2020» (ідентифікаційний код 43791003; місцезнаходження: вулиця Русової Софії, будинок 7, квартира 10, місто Київ, 02137; заява від 21.09.2020 № 603-2020);

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОХОРОНА – 333» (ідентифікаційний код 43798859; місцезнаходження: вулиця Дяченка, будинок 20-В, квартира 66, місто Київ, 02088; заява від 17.09.2020 № 598-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЗАВІДОМЧА ОХОРОНА – АЗОВ» (ідентифікаційний код 43734785; місцезнаходження: вулиця Громової, будинок 63, офіс 104, місто Маріуполь, Донецька область, 87534; заява від 25.08.2020 № 427-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАРАНТ ОПТІМА» (ідентифікаційний код 43673481; місцезнаходження: вулиця Миколаївська, будинок 7/17, місто Маріуполь, Донецька область, 87515; заява від 25.08.2020 № 425-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАН СТАРТ» (ідентифікаційний код 43255968; місцезнаходження: вулиця Миколаївська, будинок 27, місто Маріуполь, Донецька область, 87500; заява від 28.07.2020 № 370-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЛЕК СІСТЕМ» (ідентифікаційний код 43253955; місцезнаходження: вулиця Георгіївська, будинок 9, місто Маріуполь, Донецька область, 87500; заява  від 28.07.2020 № 371-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕСТПЛЮС ТРЕЙД» (ідентифікаційний код 43117124; місцезнаходження: вулиця Купріна, будинок 10, місто Маріуполь, Донецька область, 87547; заява від 25.08.2020 № 424-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОК «СКОРПІОН – Л» (ідентифікаційний код 43675651; місцезнаходження: вулиця Січових Стрільців, будинок 77, місто Київ, 04050; заява від 13.07.2020 № 321-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІРІУС СЕКЬЮРІТІ» (ідентифікаційний код 43675599; місцезнаходження: вулиця Січових Стрільців, будинок 77, місто Київ, 04050; заява від 13.07.2020 № 320-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДРОЗДІЛ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ «АЛАБАЙ» (ідентифікаційний код 43774094; місцезнаходження: вулиця Січових Стрільців, будинок 77, місто Київ, 04050; заява від 03.09.2020 № 566-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПІДРОЗДІЛ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ «СЕРВАЛ» (ідентифікаційний код 43770849; місцезнаходження: вулиця Січових Стрільців, будинок 77, місто Київ, 04050; заява від 03.09.2020 № 567-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «МІЛІВЕР» (ідентифікаційний код 43420923; місцезнаходження: вулиця Кульженків Сім’ї, будинок 35, місто Київ, 04201; заява від 14.09.2020 № 587-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЕКЬЮРІТІ СЕРВІС КОМПАНІ» (ідентифікаційний код 43664278; місцезнаходження: вулиця Зоологічна, будинок 4 А, офіс 139, місто Київ, 04119; заява від 14.09.2020 № 588-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА  КОМПАНІЯ «ТТ» (ідентифікаційний код 43421246; місцезнаходження: вулиця Вільямса Академікак, будинок 6-Д, офіс 43, місто Київ, 03189; заява від 28.07.2020 № 379-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАМРАТ» АГЕНТСТВО БЕЗПЕКИ» (ідентифікаційний код 43669449 місцезнаходження: вулиця Леоніда Бородича, будинок 8, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086; заява від 02.09.2020 № 560-2020).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення  наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

3. Управлінню ліцензування  (Камишанов В.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра  Сергій ГОНЧАРОВ