Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Наказ МВС від 27.05.2016 №432 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України"

НАКАЗ

27.05.2016  

м. Київ

  № 432

                                               

Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», пункту 9 статті 2 Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», з метою приведення нормативних актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до вимог чинного законодавства

 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України (далі-Перелік), що додається.

2. Першому заступникові Міністра, заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС:

1) організувати вивчення Переліку працівниками, які працюють зі службовою інформацією;

2) забезпечити приведення грифів обмеження доступу наявних матеріальних носіїв інформації у відповідність до вимог Переліку.

3. Департаменту комунікації (Шевченко А.В.) розмістити Перелік на офіційному веб-сайті МВС.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 травня 2012 року № 423 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України».

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра – керівника апарату.

 

Міністр

 

А.Б. Аваков

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
27 травня 2016 року № 432

 

Перелік

відомостей, що становлять службову інформацію в системі Міністерства внутрішніх справ України

 

I. Загальні положення

1. Цей Перелік розроблений відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про Цивільну оборону України», Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

2. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям інформації, яка в системі Міністерства внутрішніх справ України віднесена до категорії службової інформації, присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування». На таких матеріальних носіях під грифом обмеження доступу зазначається номер примірника.

3. Документам, справам, виданням та іншим матеріальним носіям, які містять відомості з питань мобілізаційної підготовки, присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування» та позначка «Літер «М». Орієнтовними критеріями для присвоєння позначки «Літер «М» документам та матеріальним носіям інформації з грифом «Для службового користування» є наявність у них інформації про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану (конкретні цифрові показники, аналітичні та методичні матеріали тощо), яка не містить відомостей, що становлять державну таємницю. Позначка «Літер «М» не присвоюється актам перевірки наявності матеріальних носіїв секретної інформації та актам про знищення таких носіїв інформації.

4. Пересилання мобілізаційних документів здійснюється із проставленням на пакеті, крім грифа «ДСК», позначки «Літер «М». Пересилати мобілізаційні документи в одному пакеті з документами, що не стосуються мобілізаційних питань, забороняється.

5. Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв конфіденційної інформації з питань мобілізаційної підготовки, що є власністю держави, здійснюється згідно з вимогами Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893.

6. У разі необхідності внесення змін до цього Переліку обґрунтовані пропозиції структурних підрозділів апарату Міністерства, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, подаються на розгляд експертної комісії, яка ухвалює відповідне рішення.

7. Грифи обмеження доступу присвоюються документам Міністерства внутрішніх справ України, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

II. У сфері роботи з персоналом, організації освітньої та наукової діяльності службовою інформацією є інформація, що розкриває:

 1. Персональні дані колишніх працівників органів внутрішніх справ та членів їх сімей, працівників навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, військовослужбовців, працівників і членів їх сімей Національної гвардії України (колишніх внутрішніх військ МВС України), за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2. Організаційні положення, що регламентують проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які призначаються на посади державних службовців, робітників і службовців апарату Міністерства, навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

3. Штатний розпис Головного управління Національної гвардії України (колишнього Головного управління внутрішніх військ МВС України), територіальних командувань, з’єднань, військових частин, закладів, установ на мирний час та відомості щодо їх обліку, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

4. Накази по особовому складу МВС у частині оголошення відомостей, які дають змогу ідентифікувати особу.

III. У сфері мобілізаційної роботи та мобілізації службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1. Відомості про організацію оповіщення (інформація про домашні, мобільні телефони, місце проживання працівників), управління і зв’язку, порядок переведення апарату МВС, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, на режим роботи в умовах особливого періоду.

2. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за структурними підрозділами апарату МВС, територіальних органів, а також за закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

4. Відомості про стан мобілізаційної готовності закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

5. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану апарату МВС, територіальними органами. а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

6. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки МВС, крім тих, що становлять державну таємницю.

7. Розподіл персоналу апарату МВС за запасними пунктами управління.

8. Переліки (номенклатури) мобілізаційних документів, документів з територіальної оборони та цивільного захисту апарату МВС, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

9. Поточні та перспективні плани розвитку і вдосконалення системи цивільного захисту апарату МВС, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

10. Заходи з виробництва та поставки в особливий період технічних засобів та майна речової служби, лікарських засобів та медичного майна, пально-мастильних матеріалів.

11. Заходи з виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період.

12. Документи та заходи щодо медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період для закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

13. Підготовку фахівців у вищих навчальних закладах МВС на особливий період.

14. Потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку апарату Міністерства, вищих навчальних закладів, а також установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС у мирний час.

IV. У сфері забезпечення та зв’язку службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1. Мікрофонні позивні працівників та радіоканали, які використовуються апаратом МВС, територіальними органами, закладами, установами, що належать до сфери управління МВС, у мирний час, із зазначенням належності до відповідних підрозділів за сукупності інформації.

2. Організацію контролю за радіоефіром у МВС.

3. Побудову, функціонування та особливості каналів зв'язку, у тому числі відомчих та загального користування, між апаратом МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС.

4. Параметри настроювання апаратного обладнання, програмних засобів, паролів та кодів доступу, що використовуються при побудові та функціонуванні телекомунікаційних мереж МВС.

5. Структуру, топологію, технічні параметри, особливості функціонування телекомунікаційних мереж МВС.

6. Обсяги фінансування заходів цивільного захисту у МВС, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

7. Порядок та результати проведення перевірок дотримання законодавства при використанні коштів за видатками спеціального призначення.

8. Перелік, діяльність та заходи, пов’язані із забезпеченням експлуатації міських і заміських спеціальних об’єктів системи МВС, у тому числі міських і заміських пунктів управління, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

9. Відомості, викладені в проектній документації на будівництво, реконструкцію та ремонт спеціальних об’єктів системи МВС (інструкція з проектування, стандарти і нормалі до будівельних норм, проектно-кошторисна документація для проведення ремонтно-будівельних робіт), у тому числі міських і заміських пунктів управління, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

10. Забезпечення МВС озброєнням та спеціальною технікою.

11. Норми належності, порядок зберігання та заходи із збереження озброєння, боєприпасів, спеціальних засобів, військово-хімічного та інженерного майна, які містяться у відповідних нормативних актах та інших службових документах МВС.

V. У сфері фінансово-облікової політики службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1. Обсяги фінансування заходів цивільного захисту в навчальних закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС.

2. Перелік кодів бюджетної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтверджуючих документів, крім тих, що становлять державну таємницю, у порядку, затвердженому наказом Державної казначейської служби України від 06 березня 2014 року № 3-дск «Про внесення змін до Роз’яснень щодо порядку погодження Переліку кодів бюджетної класифікації видатків, за якими здійснюються видатки без подання підтвердних документів».

3. Інформацію, пов’язану з видатками, передбаченими для забезпечення обороноздатності країни в період оголошення надзвичайного стану, особливого періоду або під час проведення антитерористичної операції, яка не віднесена до державної таємниці.

VI. У сфері науково-дослідної діяльності службовою інформацією є інформація, що розкриває:

Внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки та іншу інформацію щодо змісту і результатів виконання окремих науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, пов’язаних з розробленням, виготовленням, випробовуваннями, упровадженням, дослідною експлуатацією деяких зразків озброєння, військової та спеціальної техніки, проведення робіт з проблем боротьби зі злочинністю, удосконаленням форм і методів використання конкретних службово-бойових завдань тощо, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

VII. У сфері інформаційних технологій службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1. Організацію, структуру, топологію, паролі доступу до централізованих обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів, які входять до єдиної інформаційної системи МВС.

2. Організацію, структуру, топологію, паролі доступу до централізованих обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів інших інформаційно-телекомунікаційних систем системи МВС.

3. Паролі доступу до централізованих обліків, баз (банків) даних та програмно-технічних комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, надані МВС для забезпечення інформаційної взаємодії.

VIII. У сфері охорони інформації з обмеженим доступом службовою є інформація, що розкриває:

1. Організацію та фактичний стан забезпечення охорони державної таємниці, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

2. Систему охорони, перепускний, внутрішньооб’єктовий режим, технічне обладнання режимних об’єктів, зон, приміщень, де здійснюються роботи, пов'язані з державною таємницею, за умови мирного часу якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

3. Зміст інформації, яка вноситься до форм облікової документації матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом, актів їх звірки наявності, знищення, у тому числі з питань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та цивільного захисту на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю.

4. Зміст, організацію, результати службових розслідувань за фактами розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності, норм і вимог технічного захисту інформації першої та другої категорій, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

5. Зміст номенклатури посад працівників апарату Міністерства, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

6. Порядок доступу працівників апарату Міністерства до окремих службових приміщень, де виконуються роботи, пов’язані з державною таємницею.

7. Засоби та заходи захисту інформації на режимній території, в інформаційно-телекомунікаційних та комп’ютерних мережах, у режимних приміщеннях органів і підрозділів внутрішніх справ, військових частинах, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

8. Заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

9. Дані про особу, якій надано допуск до державної таємниці (прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, посада, найменування органу, підрозділу, номер і дата наказу про надання доступу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

10. Переліки режимних приміщень у структурних підрозділах апарату МВС, вищих навчальних закладах, військових частинах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС.

11. Заходи безпеки інформації на об’єктах, де циркулює конфіденційна інформація, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

12. Перелік технічних засобів, що використовуються для проведення вимірювань захищеності об’єктів інформаційної діяльності від витоку інформації технічними каналами.

13. Відомості, що зберігаються на ідентифікаторах комплексів засобів захисту інформації від несанкціонованого доступу, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

14. Акти перевірок про результати комплексних спеціальних перевірок, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

15. Відомості про планування, упровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту інформації в закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

16. Відомості про результати експертних випробувань комплексних систем захисту інформації в автоматизованих системах на відповідність вимогам нормативно-правових актів з питань технічного захисту інформації.

IX. У сфері криптографічного захисту інформації службовою є інформація, що розкриває:

1. Відомості з питань організації та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

2. Відомості щодо перспектив та стратегій розвитку систем спеціального зв’язку, порядок забезпечення режиму безпеки в ході їх реалізації, крім тих, що становлять державну таємницю.

3. Відомості про зміст заходів, фактичний стан, планування, наявність недоліків в організації, забезпеченні безпеки спеціальних видів зв’язку та криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

4. Відомості за про порядок обліку, використання, пересилання, знищення та поводження із засобами криптографічного захисту службової інформації та ключовими документами до них, нормативної, технічної та експлуатаційної документації.

5. Відомості про технічні характеристики та зміст ключових даних до засобів криптографічного захисту службової інформації.

6. Відомості про криптографічні системи, засоби криптографічного захисту службової інформації, якщо вони розкривають їх криптографічну схему (схему захисту, принципи побудови або криптографічні параметри), номенклатуру, кількість засобів криптографічного захисту службової інформації, місця їх розташування, порядок уведення в експлуатацію.

7. Відомості про номенклатуру, тактико-технічні характеристики засобів криптографічного захисту секретної інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

8. Відомості про залучення працівників МВС та військовослужбовців (службовців) Національної гвардії України до роботи із засобами криптографічного захисту інформації і ключовими даними та допуск (доступ) до них.

9. Відомості про порядок поводження з матеріальними носіями інформації, яка оброблена з використанням засобів криптографічного захисту інформації, якщо ці відомості не становлять державної таємниці.

X. У сфері діяльності учасників антитерористичної операції МВС службовою інформацією є інформація, що розкриває:

Документи, що стали підставою для надання статусу учасника бойових дій, крім тих, що віднесені до державної таємниці.

XI. У сфері діяльності запобігання корупції та проведення люстрації МВС службовою інформацією є інформація, що розкриває:

Матеріали проведення перевірок осіб, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».

XII. У сфері діяльності казенного науково-виробничого об´єднання «Форт» МВС службовою інформацією є інформація, що розкриває:

1. Структуру та штатну чисельність працівників казенного науково-виробничого об´єднання «Форт» МВС.

2. Плани та звіти щодо виробництва і постачання вогнепальної зброї, боєприпасів та спецзасобів, за винятком відомостей, що становлять державну таємницю.

XIII. У сфері діяльності Національної гвардії України службовою є така інформація:

1. У сфері охорони публічного порядку – інформація, що розкриває:

Плани взаємодії військових частин Національної гвардії з експертною службою в разі надходження повідомлень про загрозу вибуху або виявлення вибухонебезпечних (підозрілих у вибухонебезпечному відношенні) предметів у місцях виконання службово-бойових завдань.

2. У сфері охорони та оборони важливих державних об'єктів – інформація, що розкриває:

1) сукупність відомостей щодо:

системи охорони та оборони об'єкта, який підлягає військовій охороні, та сил та засобів, які до цього залучаються;

інструкцій, табелів постів, місць розташування та маршрутів руху варт і чатових.

2) відомості про кожний об'єкт, що підлягає охороні та обороні військовою частиною, у сукупності всіх показників щодо обладнання об'єктів комплексами інженерно-технічних засобів охорони; місця їх установлення; технічні характеристики; способи їх відключення та дані про вразливі місця.

3. У сфері конвоювання, екстрадиції та охорони обвинувачених під час судового процесу, охорони працівників суду, правоохоронних органів, учасників кримінального процесу – інформація, що розкриває:

1) сукупність відомостей щодо організації системи охорони осіб, узятих під варту, під час проведення резонансних (окремих) судових процесів та виконання завдань з екстрадиції (плани охорони вказаних варт);

2) відомості, які містяться в планах розшуку та затримання осіб, що здійснили втечу з-під варти (плани дій під час надзвичайних обставин та надзвичайних ситуацій);

3) сукупність відомостей щодо перевезення військових частин та підрозділів Національної гвардії України з технікою та озброєнням залізничним транспортом.

4. У сфері бойової готовності – інформація, що розкриває:

1) інформацію про бойову готовність до виконання завдань за призначенням лінійного батальйону та підрозділів, рівних їм;

2) розподіл особового складу Головного управління Національної гвардії України, територіального управління та військової частини за робочими групами (центрами) на пунктах управління;

3) порядок та періодичність доповідей (донесень) про виконані заходи під час приведення в готовність до виконання службово-бойових завдань за призначенням та вищі ступені бойової готовності;

4) інформація про готовність до виконання завдань за призначенням (бойової та мобілізаційної готовності, готовності до виконання функціональних завдань);

5) строки проведення раптових перевірок бойової та мобілізаційної готовності (готовності до виконання функціональних завдань, готовності до виконання службово-бойових завдань за призначенням) Головного управління Національної гвардії України, територіальних управлінь та військових частин Національної гвардії України;

6) перелік, структуру, порядок розроблення та оформлення планувальних документів бойової та мобілізаційної готовності у Національній гвардії України;

7) перелік, структуру, порядок розроблення та оформлення планувальних документів бойової та мобілізаційної готовності в Національній гвардії України.

5. У сфері підготовки органів військового управління – інформація, що розкриває:

Плани та узагальнені звіти щодо проведення командно-штабних навчань (тренувань), що містять відомості з питань бойової і мобілізаційної готовності, територіальної оборони та антитерористичної тематики, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

6. У сфері служби військ – інформація про:

1) формуляри внутрішніх та гарнізонних варт;

2) план розшуку та затримання військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину.

7. У сфері тилового та технічного забезпечення – інформація про:

1) організацію тилового та технічного забезпечення військових оперативних резервів (резервів) військових частин, які залучаються до виконання завдань під час надзвичайних ситуацій та в умовах надзвичайного стану, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці;

2) розрахунки потреби, наявності озброєння, військової техніки та інших матеріально-технічних засобів військових, оперативних резервів (резервів) військових частин, якщо при цьому не розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

8. У сфері служби захисту радіаційно-хімічної безпеки, інженерної служби – інформація, що розкриває:

Відомості про наявність, технічний стан майна та засобів номенклатури служби радіаційно-хімічної безпеки захисту та інженерної служби в з'єднаннях та військових частинах військ (частин постійної готовності).

9. У сфері бойового забезпечення антитерористичних, спеціальних операцій – інформація, що розкриває:

1) сукупність відомостей щодо:

документів з управління підрозділами протиповітряної оборони (далі-ППО) Національної гвардії України (схеми зв’язку, таблиці позивних посадових осіб, витяг з таблиці знакових кодів);

планів застосування підрозділів ППО Національної гвардії України, організацію або здійснення взаємодії підрозділів ППО та бойового чергування;

призначення, дислокації (координати), технічного стану, характеристик, систем охорони (захисту) стартової (вогневої позиції);

бойової готовності артилерійських підрозділів;

2) дислокацію (координати) вогневої позиції, командно-спостережного пункту артилерійських підрозділів під час виконання службово-бойових завдань;

3) готовність артилерійських підрозділів до виконання службово-бойових завдань;

4) доповіді (донесення) про виконані заходи під час приведення в готовність до виконання службово-бойових завдань та у вищі ступені бойової готовності артилерійських підрозділів, за винятком відомостей, які віднесені до державної таємниці.

10. У сфері морально-психологічного забезпечення – інформація, що розкриває:

1) відомості про морально-психологічний стан особового складу Національної гвардії України в секторах антитерористичної операції, а також в угрупованнях, які залучаються до виконання службово-бойових завдань;

2) інформацію про кількісний та персональний склад військовослужбовців, які включені до групи посиленої психологічної уваги, причин їх зарахування та осіб, які потребують психологічної реабілітації;

3) інформацію про результати професійно-психологічного вивчення кандидатів на військову службу, військовослужбовців Національної гвардії України;

4) узагальнену інформацію про результати вивчення соціально-психологічного клімату у військових колективах;

11. У сфері медичного забезпечення – інформація, що розкриває:

1) функціональні обов’язки особового складу медичної служби Національної гвардії України на особливий період, які не містять відомостей, що становлять державну таємницю;

2) маршрути (шляхи) евакуації поранених та хворих, транспорт, що використовується для їх евакуації;

3) табелі належності основних видів медичних засобів, які необхідно утримувати у військових частинах за штатом мирного часу;

4) організацію медичного забезпечення військових оперативних резервів військових частин, які залучаються до виконання завдань під час надзвичайних ситуацій та в умовах надзвичайного стану, якщо при цьому на розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці;

5) розрахунки потреб, наявності лікарських засобів та медичного майна оперативних резервів військових частин, якщо при цьому на розкриваються відомості, які віднесені до державної таємниці.

12. У сфері авіації – інформація, що розкриває:

1) відомості, що розкривають матеріали розслідування авіаційної події;

2) відомості щодо номенклатури та кількість авіаційних засобів ураження;

3) відомості з питань державного розпізнавання об’єктів (система «Пароль»).

 

Директор Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС

 

Ю.В. Терещенко