Контраст
Шрифт

Наказ МВС від 10.06.2016 №489 "Про внесення змін до наказу МВС від 11 лютого 2013 року № 126"

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.06.2016

м. Київ

489

 

Про внесення змін до наказу МВС від 11 лютого 2013 року № 126

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», з метою забезпечення функціонування і ведення в Міністерстві внутрішніх справ України системи обліку публічної інформації, а також приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України з урахуванням організаційно-штатної структури МВС

НАКАЗУЮ:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 11 лютого 2013 року № 126 «Про забезпечення функціонування та ведення системи обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ України» такі зміни:

1) у підпункті 1.2 пункту 1 слово «Перелік» замінити словами «Примірний перелік»;

2) у підпункті 2.1 пункту 2 слова «Департаменту режимно-секретного та документального забезпечення МВС України» замінити словами «Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС»;

3) у пункті 3 слова «Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (Аршинов І.А.)» замінити словами «Департаменту інформаційних технологій МВС (Буржинський В.А.)»;

4) у пункті 4 слова «Управлінню зв’язків з громадкістю МВС України (Поліщук В.П.), Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (Аршинов І.А.)» замінити словами «Департаменту комунікації МВС (Шевченко А.В.), Департаменту інформаційних технологій МВС (Буржинський В.А.)»;

5) пункт 5 виключити;

у зв’язку з цим пункти 6-8 вважати пунктами 5-7 відповідно.

6) пункт 5 наказу викласти в такій редакції: «5. Керівникам територіальних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, регіональних сервісних центрів МВС в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі, областей, у місті Києві, вищих навчальних закладів МВС, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, розробити власні положення про Систему обліку»;

7) доповнити після пункту 5 новим пунктом 6 такого змісту: «6. Примірний перелік публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України, не є вичерпним. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, Державного науково-дослідного інституту МВС, Головного сервісного центру МВС своєчасно надавати до Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС пропозиції про внесення змін до Примірного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України»;

у зв’язку з цим пункт 7 вважати пунктом 8;

8) у пункті 8 наказу слова «заступника Міністра – керівника апарату Лекаря С.І.» замінити словами «заступника Міністра – керівника апарату Тахтая О.В.».

2. Затвердити такі, що додаються:

1) Зміни до розділу II Положення про Систему обліку публічної інформації в Міністерстві внутрішніх справ, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 лютого 2013 року № 126;

2) Зміни до Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11 лютого 2013 року № 126.

3. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, Державного науково-дослідного інституту МВС, Головного сервісного центру МВС, Головного управління Національної гвардії України забезпечити виконання цього наказу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра-керівника апарату Тахтая О.В.

 

Міністр

 

А.Б. Аваков

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України

10 червня 2016 року № 489

 

 

ЗМІНИ
до Переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Міністерство внутрішніх справ України

1. У назві слово «Переліку» замінити словами «Примірного переліку».

2. У підпункті 1.2 та підпункті 1.3 пункту 1 слова «головних управлінь, секторів» виключити.

3. Підпункти 10.1, 10.2, 10.3 пункту 10 викласти в такій редакції:

«10.1. Плани заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у структурних підрозділах апарату Міністерства, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, територіальних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, Головного сервісного центру МВС, регіональних сервісних центрів МВС в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі, областей, у місті Києві, Державного науково-дослідного інституту МВС, вищих навчальних закладів МВС, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.»;

«10.2. Звіти про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у структурних підрозділах апарату Міністерства, Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, територіальних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, Головного сервісного центру МВС, регіональних сервісних центрів МВС в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі, областей, у місті Києві, Державного науково-дослідного інституту МВС, вищих навчальних закладів МВС, а також закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.»;

«10.3. Інформація про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.».

4. Доповнити Примірний перелік новим пунктом такого змісту: «16. Інформація у сфері проведення люстрації.

16.1. Результати проведення перевірок достовірності відомостей, які подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на зайняття відповідних посад в апараті МВС щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади».

16.2. Інформація, що містить обліки з питань проведення люстрації, аналіз та узагальнення такої інформації.

16.3. Інформація, що містить методичні матеріали щодо практичного застосування норм та вимог «Закону України «Про очищення влади».

 

Директор Департаменту з питань режиму
та службової діяльності МВС

Ю.В. Терещенко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України

10 червня 2016 року № 489

 

 

 

ЗМІНИ
до розділу II Положення про Cистему обліку публічної інформації
в Міністерстві внутрішніх справ України  

 

1. Пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Здійснення контролю за забезпеченням внесення та реєстрації інформації в Системі обліку та за станом її формування покладається на Департамент з питань режиму та службової діяльності МВС (далі-ДПРСД)».

2. У пункті 2.2 слова «Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення МВС (далі - ДІАЗ)» замінити словами «Департаментом інформаційних технологій МВС (далі - ДІТ)».

3. У пункті 2.4 слово «ДІАЗ» замінити словом «ДІТ».

4. У пункті 2.7 слова «відділу забезпечення доступу до публічної інформації ДРСДЗ» замінити словами «Департаменту інформаційних технологій та Департаменту комунікації (далі –ДК)».

5. У пункті 2.9 слово «ДРСДЗ» замінити словами «Департамент інформаційних технологій, Департамент комунікації».

6. У пункті 2.10 слово «ДІАЗ» замінити словами «ДІТ, ДК».

7. У пункті 2.11 слова «відділу забезпечення доступу до публічної інформації ДРСДЗ» замінити словами «Департаменту інформаційних технологій».

 

Директор Департаменту з питань режиму
та службової діяльності МВС

Ю.В. Терещенко

Герої МВС