Інформатизація системи МВС

ПРОЄКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ МВС

Відповідно до Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року, затвердженої розпорядженням КМУ від 15 листопада 2017 р. № 1023-р, інформатизацію діяльності, а саме підвищення ефективності роботи і взаємодії через максимальне використання інформаційно-комунікаційних технологій у реалізації завдань органами системи МВС, визначено одним з основних підходів до досягнення цілей Стратегії.

Розпорядженням КМУ від 20 вересня 2017 р. № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» визначено основним завданням запровадження єдиної інформаційної системи МВС, розвиток сучасних електронних технологій у найбільш актуальних напрямках діяльності ЦОВВ, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через міністра внутрішніх справ України, а також модернізацію державного управління за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій у сфері охорони прав і свобод людини.

На виконання визначених Урядом завдань Департаментом інформатизації МВС України упродовж 2018 – 2020 років був реалізований перший етап галузевої програми інформатизації системи МВС, яка була схвалена колегією МВС та затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.12.2018 № 1004.

Наказом МВС України від 22 квітня 2021 року № 301 затверджено Концепцію програми інформатизації системи МВС України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується КМУ через міністра внутрішніх справ України, на 2021-2023 роки.

Нова галузева програма інформатизації системи МВС та ЦОВВ зосереджена на розбудові публічних сервісів єдиної інформаційної системи МВС, упровадженні та модернізації національних електронних інформаційних ресурсів як складових ЄІС МВС, створенні інноваційної інфраструктури органів системи МВС.

Наразі пріоритетними проєктами інформатизації системи МВС України на період до 2023 року є: