Contrast
Letter

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності,

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Затвердити Статут з охорони Національною гвардією України ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання державної власності, важливих державних об’єктів та спеціальних вантажів, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Пункт 2 частини першої статті 13 Закону України «Про Національну гвардію України» (Відомості Верховної Ради, 2014 р., № 17, ст. 594; 2016 р.,
№ 3, ст. 35) після слів «встановлений перепускний» доповнити словами «чи внутрішньооб’єктовий».

3. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;

забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

Голова Верховної

Ради України                                                                                                                                                       Дмитро РАЗУМКОВ