Перелік видань, у підготовці яких використані документи Галузевого державного архіву МВС України та його територіальних підрозділів

ПЕРЕЛІК

видань, у підготовці яких використані документи Галузевого державного архіву МВС України та його територіальних підрозділів:

Абраменко Л.М., Амонс А.І. Репресовані прокурори в Україні: документи, нариси, матеріали. – К, 2006.

Бандурка О.М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст. – 1917 р.). – Харків, 2012.

Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (1917-1953 рр.). – К, 2009.

Вронська Т.В., Лисенко О.Є. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів. – Харків, 2014.

Вронська Т.В. Позасудові репресії членів сімей учасників національно-визвольного руху в західних областях України (1944-1952 рр.). – Харків, 2008.

Глушак О.М., Суханов С.С. Історія створення та функціонування відділу військово-мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони Головного штабу МВС України. – К, 2013.

Голод в Україні 1946-1947. Документи і матеріали. – К, 1996.

Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали / Упоряд. Р. Пиріг. – К, 2007.

Департамент ресурсного забезпечення МВС України. – К, 2007.

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (1966-2006 рр.) / Ред. кол.: О.В. Негодченко, М.Г. Вербенський, І.Р. Шинкаренко та ін. – Дніпропетровськ, 2006.

Дорогою честі. До 80-річчя транспортної міліції України. – К, 1999.

Жавжаров Л.В. Із історії мелітопольської міліції (1921-1941 рр.). – Мелітополь, 2013.

Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортацій ні процеси. 1944-1955 рр. Архівні документи і матеріали. – Ужгород, 2012.

Карний розшук 95 років звитяги. До 95-ї річниці створення служби карного розшуку. – К, 2014.

Карний розшук України. Відданість. Вірність. Відвага. – К, 2009.

Київ: війна, влада, суспільство. 1939-1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації). – К, 2014.

Київ у дні Нацистської навали. До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників. (За документами радянських спецслужб). – Київ-Львів, 2003.

Книга пам’яті МВС України. – К, 2004.

Ковальчук Л.В., Разумов Г.О. Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Одеса, 1997. – Т. 1-4.

Место подвига – Чернобыль (сборник материалов об участии внутренних войск МВД Украины в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). – К, 2003.

Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. – К, 1997. – Т. 1: 1917-1925.

Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. – К, 1999. – Т. 2: 1926-1945.

Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. – К, 2000. – Т. 3: 1946-1990.

Міліція України: історичний нарис, портрети, події / За заг. ред. Ю.О. Смирнова. – Кол. авторів: Смирнов Ю.О., Михайленко П.П., Святоцький О.Д., Ануфрієв М.І. – К, 2002.

Міністерство внутрішніх справ України. – К, 2006.

На варті здоров’я правоохоронців: Історія становлення та розвитку служби охорони здоров’я МВС України. – К, 2003.

Національна академія внутрішніх справ України: люди, події, факти (1921-2001 рр.) / Я.Ю. Кондратьєв, О.Ф. Гіда, О.С. Гордецький та ін. – К, 2002.

Німецькі військовополонені в Україні (1943-1953 роки). – К, 2007.

Пам’ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної / Автор-упорядник О.С. Гордецький. – К, 2001.

Пам'ять Биківні: документи та матеріали / Упоряд.: О.Г. Бажан та ін. – К, 2000.

Пастушенко Т.В. В’їзд репатріантів до Києва заборонено…Повоєнне життя колишніх остарбайтерів та військовополонених в Україні. – К, 2011.

Пєчніков В.С. Є така служба… – К, 2010. – Т. 1-2.

Платонова Н.В. Джерела Державного архіву МВС України часів Другої світової війни // Архіви України. – 2005. – № 1-3.

Платонова Н.В. Законодавчі та відомчі нормативні акти щодо спецпоселенців з України, 20-ті-60-ті роки XX ст. (За документами Державного архіву МВС України) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2003. – № 1.

Потильчак О.В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939-1954 рр.). – К, 2004.

Потильчак О.В. Радянські табори військовополонених в Україні (1939-1954 рр.): організаційно-структурний аспект. – К, 2004.

Сенченко В.В., Сенченко Г.В. На шляху до безсмертя. Книга пам’яті. – К, 1998.

Служу українському народу! – Харків, 2002.

Транспортна міліція України. 90 років. – К, 2009.

Чайковський А.С. Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України. – К, 2013.

Чайковський А.С. Миттєвості історії. – К, 2000.

Чайковский А.С. Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные и интернированные в Украине 1939-1953 гг.). – К, 2002.

Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом: З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (IX – початок XX ст.). – К, 1996.

Черних С.П., Іщенко О.М., Аршинов І.А. Від арифмометра до високих технологій. До 40-ї річниці створення інформаційної служби МВС України  – Запоріжжя, 2012. – Т. 1-2.

Черних С.П., Міщенко С.Г., Коряк В.В., Іщенко О.М. Закон, честь і обов’язок. Боротьба з економічною злочинністю в регіонах України. До 20-річчя служби боротьби з економічною злочинністю України. – Запоріжжя, 2012.

Черних С.П., Міщенко С.Г., Коряк В.В., Іщенко О.М. Закон, честь і обов’язок. Наш обов’язок – захищати економіку держави до 20-річчя служби боротьби з економічною злочинністю України. – Запоріжжя, 2012.

Черних С.П., Федосов Е.В., Іщенко О.М. Доля і обов’язок. 20-років боротьби з організованою злочинністю. – Запоріжжя, 2011.

Черних С.П., Міщенко С.Г., Коряк В.В., Іщенко О.М. Про минуле – для майбутнього. На захисті економічної безпеки держави. До 75-річчя служби ОБХСС. –Запоріжжя, 2012.

Чорнобильська катастрофа в документах, фактах та долях людей / Кол. авторів. – К, 2006.

Чорнобильська книга пам’яті МВС України / Кол. авторів. – К, 2006.

Шевченко А.Є. Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х рр. XX ст. – К, 2005.

Шевченко О.І. Слідами полеглого полку. – К, 2011.