Contrast
Letter

The list of publications in the preparation of which the documents of the Sectoral State Archive of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and its territorial subdivisions were used

ПЕРЕЛІК

видань, у підготовці яких використані документи Галузевого державного архіву МВС України та його територіальних підрозділів:

 

Абраменко Л.М., Амонс А.І. Репресовані прокурори в Україні: документи, нариси, матеріали. – К, 2006.

 

Бандурка О.М. Поліція в Україні: історико-правове дослідження (початок XVIII ст. – 1917 р.). – Харків, 2012.

 

Вронська Т.В. Заручники тоталітарного режиму: репресії проти родин «ворогів народу» в Україні (1917-1953 рр.). – К, 2009.

 

Вронська Т.В., Лисенко О.Є. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів. – Харків, 2014.

 

Вронська Т.В. Позасудові репресії членів сімей учасників національно-визвольного руху в західних областях України (1944-1952 рр.). – Харків, 2008.

 

Глушак О.М., Суханов С.С. Історія створення та функціонування відділу військово-мобілізаційної роботи, територіальної та цивільної оборони Головного штабу МВС України. – К, 2013.

 

Голод в Україні 1946-1947. Документи і матеріали. – К, 1996.

 

Голодомор 1932-1933 років в Україні. Документи і матеріали / Упоряд. Р. Пиріг. – К, 2007.

 

Департамент ресурсного забезпечення МВС України. – К, 2007.

 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (1966-2006 рр.) / Ред. кол.: О.В. Негодченко, М.Г. Вербенський, І.Р. Шинкаренко та ін. – Дніпропетровськ, 2006.

 

Дорогою честі. До 80-річчя транспортної міліції України. – К, 1999.

 

Жавжаров Л.В. Із історії мелітопольської міліції (1921-1941 рр.). – Мелітополь, 2013.

 

Закарпатські угорці і німці: інтернування та депортацій ні процеси. 1944-1955 рр. Архівні документи і матеріали. – Ужгород, 2012.

 

Карний розшук 95 років звитяги. До 95-ї річниці створення служби карного розшуку. – К, 2014.

 

Карний розшук України. Відданість. Вірність. Відвага. – К, 2009.

 

Київ: війна, влада, суспільство. 1939-1945 рр. (За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації). – К, 2014.

 

Київ у дні Нацистської навали. До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників. (За документами радянських спецслужб). – Київ-Львів, 2003.

 

Книга пам’яті МВС України. – К, 2004.

 

Ковальчук Л.В., Разумов Г.О. Одеський мартиролог: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади. – Одеса, 1997. – Т. 1-4.

 

Место подвига – Чернобыль (сборник материалов об участии внутренних войск МВД Украины в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). – К, 2003.

 

Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. – К, 1997. – Т. 1: 1917-1925.

 

Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. – К, 1999. – Т. 2: 1926-1945.

 

Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах. – К, 2000. – Т. 3: 1946-1990.

 

Міліція України: історичний нарис, портрети, події / За заг. ред. Ю.О. Смирнова. – Кол. авторів: Смирнов Ю.О., Михайленко П.П., Святоцький О.Д., Ануфрієв М.І. – К, 2002.

 

Міністерство внутрішніх справ України. – К, 2006.

 

На варті здоров’я правоохоронців: Історія становлення та розвитку служби охорони здоров’я МВС України. – К, 2003.

 

Національна академія внутрішніх справ України: люди, події, факти (1921-2001 рр.) / Я.Ю. Кондратьєв, О.Ф. Гіда, О.С. Гордецький та ін. – К, 2002.

 

Німецькі військовополонені в Україні (1943-1953 роки). – К, 2007.

 

Пам’ятаємо ветеранів Великої Вітчизняної / Автор-упорядник О.С. Гордецький. – К, 2001.

 

Пам'ять Биківні: документи та матеріали / Упоряд.: О.Г. Бажан та ін. – К, 2000.

 

Пастушенко Т.В. В’їзд репатріантів до Києва заборонено…Повоєнне життя колишніх остарбайтерів та військовополонених в Україні. – К, 2011.

 

Пєчніков В.С. Є така служба… – К, 2010. – Т. 1-2.

 

Платонова Н.В. Джерела Державного архіву МВС України часів Другої світової війни // Архіви України. – 2005. – № 1-3.

 

Платонова Н.В. Законодавчі та відомчі нормативні акти щодо спецпоселенців з України, 20-ті-60-ті роки XX ст. (За документами Державного архіву МВС України) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 2003. – № 1.

 

Потильчак О.В. Радянський військовий полон та інтернування в Україні (1939-1954 рр.). – К, 2004.

 

Потильчак О.В. Радянські табори військовополонених в Україні (1939-1954 рр.): організаційно-структурний аспект. – К, 2004.

 

Сенченко В.В., Сенченко Г.В. На шляху до безсмертя. Книга пам’яті. – К, 1998.

 

Служу українському народу! – Харків, 2002.

 

Транспортна міліція України. 90 років. – К, 2009.

 

Чайковський А.С. Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної безпеки України. – К, 2013.

 

Чайковський А.С. Миттєвості історії. – К, 2000.

 

Чайковский А.С. Плен. За чужие и свои грехи (Военнопленные и интернированные в Украине 1939-1953 гг.). – К, 2002.

 

Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом: З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (IX – початок XX ст.). – К, 1996.

 

Черних С.П., Іщенко О.М., Аршинов І.А. Від арифмометра до високих технологій. До 40-ї річниці створення інформаційної служби МВС України  – Запоріжжя, 2012. – Т. 1-2.

 

Черних С.П., Міщенко С.Г., Коряк В.В., Іщенко О.М. Закон, честь і обов’язок. Боротьба з економічною злочинністю в регіонах України. До 20-річчя служби боротьби з економічною злочинністю України. – Запоріжжя, 2012.

 

Черних С.П., Міщенко С.Г., Коряк В.В., Іщенко О.М. Закон, честь і обов’язок. Наш обов’язок – захищати економіку держави до 20-річчя служби боротьби з економічною злочинністю України. – Запоріжжя, 2012.

 

Черних С.П., Федосов Е.В., Іщенко О.М. Доля і обов’язок. 20-років боротьби з організованою злочинністю. – Запоріжжя, 2011.

 

Черних С.П., Міщенко С.Г., Коряк В.В., Іщенко О.М. Про минуле – для майбутнього. На захисті економічної безпеки держави. До 75-річчя служби ОБХСС. – Запоріжжя, 2012.

 

Чорнобильська катастрофа в документах, фактах та долях людей / Кол. авторів. – К, 2006.

 

Чорнобильська книга пам’яті МВС України / Кол. авторів. – К, 2006.

 

Шевченко А.Є. Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х – середині 40-х рр. XX ст. – К, 2005.

 

Шевченко О.І. Слідами полеглого полку. – К, 2011.