Контраст
Шрифт

Форма подання запиту на інформацію

* – поле, обов’язкове для заповнення

(найменування розпорядника інформації)

Запитувач

(ім'я фізичної особи)
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) представника організації - для юридичних осіб)
(найменування об'єднання громадян без статусу юридичної особи)

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законодавством строк (необхідне зазначити):

Дата


Діяльність