Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Наказ від 17.12.2021 № 958 Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.12.2021                                               Київ                                                       № 958

Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ із заявою про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «СКІФ КОМПАНІ» (далі – здобувач ліцензії).

За результатами розгляду заяви та поданих документів установлено, що у трудовому договорі, укладеному керівником здобувача ліцензії з працівником, на якого покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони, посада працівника не відповідає статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність», оскільки фахівець з організації заходів охорони – це керівник суб’єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків.

Здобувачем ліцензії не підтверджено кваліфікацію фахівця з організації заходів охорони, а саме стаж його роботи за спеціальністю в суб’єкта охоронної діяльності відповідно до пункту 14 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960.

Крім того, у документах відсутня копія паспорта громадянина України керівника здобувача ліцензії.

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом надання копій документа про підтвердження відповідності фахівця з організації заходів охорони кваліфікаційним вимогам, трудового договору, завіреного здобувачем ліцензії, із зазначенням посади відповідно до вимог законодавства, а також паспорта громадянина України керівника здобувача ліцензії.

З огляду на викладене та відповідно до пункту 1, абзацу третього пункту 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити без розгляду заяву від 01 грудня 2021 року № 104481 про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКІФ КОМПАНІ» (місцезнаходження: проспект Гонгадзе Георгія, будинок 3 Б, місто Київ, 04208, ідентифікаційний код 44480941).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Чернишова О.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра Богдан ДРАП’ЯТИЙ