Контраст
Шрифт

Наказ від 10.01.2022 № 8 Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.01.2022                                              Київ                                                          № 8

Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про видачу ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС КОНСАЛТІНГ ГРУП» (далі – здобувач ліцензії).

За результатами розгляду заяви та поданих документів установлено, що в копії трудового договору, укладеного керівником здобувача ліцензії з працівником, на якого покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони (далі – фахівець), посада працівника не відповідає статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність», оскільки фахівець з організації заходів охорони – це керівник суб’єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків.

Крім того, у документах відсутня копія паспорта громадянина України керівника здобувача ліцензії.

Відповідно до вимог пункту 6 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960, на підтвердження відповідності фахівця кваліфікаційним вимогам, визначеним пунктом 14 цих Ліцензійних умов, до заяви додається довідка від 23 липня 2021 року № 474 про проходження служби, видана військовою частиною 3066 Національної гвардії України, про те, що фахівець із 24 лютого 2020 року по теперішній час (на день видачі довідки) перебуває на службі в Національній гвардії України. Інформація про звільнення його з військової служби відсутня.

При цьому частиною першою статті 1 Закону України «Про Національну гвардію України» визначено, що Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України.

Стаття 25 Закону України «Про запобігання корупції» передбачає обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності для осіб, зазначених у  пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, у тому числі військових посадових осіб військових формувань, утворених відповідно до законів.

Таким особам заборонено займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Таким чином, працівник, з яким керівник здобувача ліцензії уклав трудовий договір, відповідно до вимог законодавства не може виконувати функції фахівця з організації заходів охорони.

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом прийняття на роботу працівника (фахівця), посада якого буде відповідати статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність», кваліфікація – вимогам пункту 14 Ліцензійних умов, надання копій документів щодо нього згідно з пунктом 6 Ліцензійних умов, а також копії паспорта громадянина України керівника здобувача ліцензії

З огляду на викладене та відповідно до пункту 1, абзацу третього пункту 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Залишити без розгляду заяву від 28 грудня 2021 року № 113080 про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ГЕРМЕС КОНСАЛТІНГ ГРУП» (місцезнаходження: вулиця  Михайла Грушевського, будинок 28/2, нежиле приміщення № 43, місто Київ, 01021, ідентифікаційний код 42082295).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення наступного за днем прийняття рішення робочого дня.

3. Управлінню ліцензування (Чернишова О.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра                                                                                                                                                                                                                 Богдан ДРАП’ЯТИЙ

 

Герої МВС