Contrast
Letter

Report on re-monitoring the effectiveness of the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated April 26, 2018 № 345 "On approval of amendments to the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated December 7, 2009 № 515"

Звіт про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018  року
№ 345 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515»

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 року № 345 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515».

2. Назва виконавця заходів відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено Міністерством внутрішніх справ України з власної ініціативи.

Цілями регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та вдосконалення екзаменаційної діяльності сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України в частині приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія.

4. Строк виконання заходів відстеження

Строк виконання заходів з відстеження − з 05 травня 2018 року по                      06 червня 2019 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження результативності акта.

6. Методи отримання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом аналізу інформації щодо кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, підготовлених кандидатів у водії та виданих посвідчень водія.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження зазначеного регуляторного акта одержано на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС, щодо кількості підготовлених кандидатів у водії та виданих посвідчень водія.

З моменту оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України пропозицій та зауважень органів виконавчої влади не надходило, що свідчить про ефективність вирішення проблеми.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України.

Забезпечити якісний та об’єктивний процес проведення іспиту з навичок керування транспортним засобом до набрання актом чинності було неможливо у зв’язку з відсутністю належним чином затвердженої процедури фіксації  помилок, допущених кандидатом у водії під час складання іспиту.

Із дня набрання чинності цим регуляторним актом за результатами аналізу даних у період з 05 червня 2018 року по 06 червня 2019 року:

підготовлено кандидатів у водії – 634 624 чоловіки (що на 404 914 чоловік більше в порівнянні з показниками базового відстеження за результатами аналізу даних у період з 05 червня по 16 жовтня 2018 року);

видано посвідчень водія – 731 163 (що на 399 891 більше в порівнянні з показниками базового відстеження за результатами аналізу даних у період
з 05 червня по 16 жовтня 2018 року).

9. Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє належному врегулюванню питання приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства та забезпечує належні умови для проведення іспиту з навичок керування транспортним засобом.

Міністр внутрішніх справ України                                                                                                                                                   Арсен АВАКОВ

_____ __________ 2019 р.