Contrast
Letter

Report on re-monitoring the effectiveness of the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated December 8, 2017 № 1005 "On approval of the Procedure for setting tariffs for paid services

Звіт

про повторне відстеження результативності наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року№ 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 р. за № 5/31457.

 

2. Виконавець заходів з відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

 

3. Цілі прийняття акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 р. за № 5/31457, спрямований на забезпечення реалізації пункту 7 та абзацу третього пункту 12 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», та підпункту 21 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводилося  з 18 травня по 18 червня 2019 року.

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження результативності акта.

 

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося  відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом збирання та аналізу таких статистичних показників:

  • розмір надходжень до бюджетів різного рівня – передбачається збільшення за рахунок сплати цими лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я податків і обов’язкових відрахувань;
  • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-   кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність   дії регуляторного акта:

- доходи від власних надходжень (плата за послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС згідно із законодавством);

- кількість укладених договорів з юридичними особами всіх форм власності;

- мінімальний та максимальний тариф на платні послуги;

- середній відсоток зростання тарифів на платні послуги за звітний період.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

При проведенні повторного відстеження були визначені такі показники результативності:

                №

             з/п

     Показники результативності  

     Повторне відстеження проводилося                     

      з 18.05.2019 по 18.06.2019               

     1.

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта

38 закладів охорони здоров’я МВС, фізичні особи або юридичні особи всіх форм власності

     2.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться

суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта

 

 

Регуляторним актом не передбачається витрачання суб’єктами господарювання та/або фізичними особами додаткових витрат коштів і часу на виконання вимог цього регуляторного акта

      3.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта

 

 

 

 

 Високий. Наказ Міністерства внутрішніх справ України розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України, вебсайті МВС та опубліковано в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України»

       4.

   Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта:

доходи від власних надходжень за 2018 рік  (плата за послуги, що надаються закладами  охорони здоров’я МВС), тис. грн      

    142 829,8

кількість укладених договорів за 2018 рік з юридичними особами усіх форм власності, од.

    988

кількість відвідувань за 2018 рік по спеціальному фонду, тис. відвідувань

   268,1

кількість придбаного у 2018 році обладнання за рахунок коштів спеціального фонду, од.

   1844

 

 

  1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта врегулювало питання надання платних послуг закладами охорони здоров’я МВС.

На підставі повторного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що впровадження цього нормативно-правового акта сприяє досягненню визначених цілей та кількість укладених договорів з юридичними особами всіх форм власності збільшилася на 10,8% та кількість відвідувань закладів охорони здоров’я МВС збільшилася на 1,3%.

 

 

Міністр внутрішніх справ України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Арсен АВАКОВ