Contrast
Letter

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта ПКМУ № 960

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (із змінами) (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято відповідно до пункту 30 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та з метою визначення єдиного порядку започаткування та здійснення охоронної діяльності суб’єктами господарювання, які надають охоронні послуги, шляхом установлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензій, єдиних організаційних, кадрових і технологічних вимог, обов’язкових для виконання на момент отримання ліцензії та під час провадження виду господарської діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25 вересня по 26 жовтня 2020 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів відстеження є отримання статистичних даних шляхом аналізу звернень суб’єктів охоронної діяльності, персоналу охорони, громадських організацій та замовників охоронних послуг до органу ліцензування щодо надання пропозицій та зауважень до регуляторного акта.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, шляхом оцінки таких статистичних показників:

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

кількість заяв про видачу ліцензій на провадження охоронної діяльності;

кількість пропозицій та клопотань фізичних і юридичних осіб щодо вдосконалення норм регуляторного акта;

кількість звернень та скарг щодо діяльності суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта.

Статистичні показники отримано шляхом їх надходження безпосередньо до Міністерства внутрішніх справ України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показник Повторне відстеження із 14.08.2017 по 24.09.2017 Періодичне відстеження із 25.09.2020 по 26.10.2020 Одиниці виміру
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта 6106 8041 Одиниць
Кількість заяв про отримання ліцензій на провадження охоронної діяльності за період відстеження результативності регуляторного акта 43 64 Одиниць
Кількість пропозицій та клопотань фізичних і юридичних осіб щодо вдосконалення норм регуляторного акта 0 0 Одиниць
Кількість звернень та скарг щодо діяльності суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта    5 7 Одиниць
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта Високий. Постанову розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України, вебсайті МВС та опубліковано в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України» та газеті «Урядовий кур’єр» Високий. Постанову розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України, вебсайті МВС та опубліковано в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України» та газеті «Урядовий кур’єр»  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей

Регуляторний акт у цілому досягнув цілей, що ставилися при його прийнятті, однак потребує перегляду у зв’язку з унесенням змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

Міністр внутрішніх справ України Арсен АВАКОВ