Contrast
Letter

Report on basic monitoring of the effectiveness of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of April 3, 2019 № 320 "On amendments to some resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine"

Звіт про базове відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 320
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 року № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

2. Назва виконавця заходів відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

 

3. Цілі прийняття акта

Цілями регуляторного акта є відміна процедури придбання в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС бланків свідоцтв про закінчення закладу, передача функції акредитації закладів від Головного сервісного центру МВС до регіональних сервісних центрів МВС за місцезнаходженням закладів, уведення спрощеного механізму акредитації закладів, що належать до сфери управління МОН, запровадження електронного обміну інформацією між закладами та територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, конкретизація процедур отримання та обміну посвідчень водія, визнання документів про професійно-технічну освіту державного зразка, виданих ліцензованими освітніми закладами, документами, що засвідчують підготовку та перепідготовку водіїв транспортних засобів.

 

4. Строк виконання заходів відстеження

Базове відстеження результативності акта здійснювалося в період
з 20 жовтня 2018 року по 19 жовтня 2019 року.

 

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності акта.

 

6. Методи отримання результатів відстеження

Відстеження результативності акта проводилося шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних про кількість навчальних закладів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, які пройшли державну акредитацію протягом року та отримали сертифікати про державну акредитацію, а також кількості виданих свідоцтв про закінчення закладу.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження зазначеного регуляторного акта одержано на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинили додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення наказу на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України.

Забезпечення зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощення процедури акредитації закладів, створення більш комфортних умов для їх взаємодії з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС до набрання чинності актом було неможливим.

За результатами аналізу даних у період з 20 жовтня 2018 року по
19 жовтня 2019 року:

акредитовано навчальних закладів з подальшою видачею сертифікатів про акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв – 759;

видано свідоцтв – 576 824.

 

9. Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт забезпечує зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощення процедури акредитації закладів, створення більш комфортних умов для їх взаємодії з територіальними органами з надання сервісних послуг МВС.

Зробити висновок про оцінку та ступінь реалізації регуляторного акта, буде можливо під час порівняння показників повторного та періодичних відстежень результативності.

 

 

Міністр внутрішніх справ України                                     Арсен АВАКОВ

 

____ _________ 2019 року