Contrast
Letter

Report on the basic monitoring of the effectiveness of the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine dated December 26, 2018 № 1054 "On amendments to certain regulations on the transportation of dangerous goods"

Звіт про базове відстеження результативності

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня
2018 року № 1054 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

 

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 грудня 2018 року
№ 1054 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів з питань перевезення небезпечних вантажів» (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів базового відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Відповідно до Порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, затвердженого наказом МВС від 04 серпня 2018 року № 656 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», для отримання / продовження свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ (далі – СЦ) укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також визначені обов’язкові документи, у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин із цистернами місткістю менше ніж 1000 л), – копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом відповідно до вимог ДОПНВ.

Процедура проведення перевірки цистерн визначена наказом Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2015 року № 166/550 «Про затвердження Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2015 року за № 663/27108.

На момент прийняття регуляторного акта через незначну кількість уповноважених суб’єктів господарювання на перевірку цистерн велика кількість транспортних засобів з установленими цистернами, що перевозять небезпечні вантажі, не мали можливості пройти перевірку цистерн на їх відповідність установленим правилам.

Водночас отримання дозвільних документів суб’єктами господарювання, що планували надавати послуги з перевірки цистерн, потребували додаткового часу для завершення процедури оформлення дозвільних документів та уповноваження їх як компетентних виконавців з перевірки цистерн, установлених на колісних транспортних засобах, що перевозять небезпечні вантажі.

Для забезпечення можливості перевізникам здійснювати перевезення небезпечних вантажів до моменту уповноваження достатньої для потреб таких перевізників кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють перевірку цистерн, прийнято рішення відтермінувати обов’язкову перевірку цистерн для перевізників, що перевозять небезпечні вантажі у внутрішньому сполученні.

4. Строк виконання заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

Аналіз регуляторного впливу до акта передбачав проведення заходів з базового відстеження результативності акта до набрання чинності цим актом шляхом аналізу статистичних даних.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Для відстеження результативності акта використовувалися виключно статистичні дані, тому базове відстеження результативності здійснювалося після набрання чинності цим регуляторним актом з 01 червня по 27 червня  2019 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження результативності акта.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено методом кількісного та якісного аналізу допущених до перевезення небезпечних вантажів транспортних засобів, на яких установлені цистерни (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), шляхом порівняння статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержано на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, щодо кількості допущених до перевезення небезпечних вантажів транспортних засобів, на яких установлені цистерни (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), шляхом порівняння статистичних даних.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження регуляторного акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами, на яких установлені цистерни (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин).

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з  основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення постанови Уряду на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України.

Аналіз кількісних показників результативності регуляторним актом проводився з моменту набрання чинності регуляторним актом до 01 червня   2019 року. Результативність регуляторного акта відображається кількістю транспортних засобів, на яких установлені цистерни (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), допущених до перевезення визначених небезпечних вантажів, з моменту набрання чинності регуляторного акта до 01 червня 2019 року, що становить 7364 транспортних засоби.

Станом на 01 червня 2019 року на перевірку цистерн було уповноважено  4 суб’єкти господарювання, з яких 2 було уповноважено в період дії регуляторного акта. У цей період суб’єкти господарювання здійснили перевірку 3216 цистерн для перевезення небезпечних вантажів, що, насамперед, забезпечило безперебійну діяльність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація забезпечила нормативно-правове врегулювання дорожнього перевезення небезпечних вантажів територією України, а також сприяла поліпшенню умов для перевізників небезпечних вантажів.

 

Міністр внутрішніх справ України Арсен АВАКОВ