Contrast
Letter

Report on re-monitoring the effectiveness of the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 13, 2016 № 436 "On amendments to the resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 7, 1998 № 1388 and of November 11, 2009 № 1200"

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 436 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388 і від 11 листопада 2009 року № 1200»  (далі – Постанова).

 

2. Назва виконавця заходів із відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

 

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями прийняття Постанови є:

удосконалення процедури реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів;

скорочення часу такої процедури за рахунок електронної передачі інформації від суб'єкта господарювання до уповноваженого органу МВС;

чітке визначення переліку документів, необхідних для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів;

урегулювання питання документального оформлення відчуження транспортних засобів через суб'єктів господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю.

 

4. Строк виконання заходів із відстеження

Відстеження результативності Постанови здійснювалося з 13 липня 2017 року до 12 липня 2018 року шляхом аналізу статистичних даних щодо зареєстрованих транспортних засобів, реалізованих через суб'єктів господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю.

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження результативності дії.

 

6. Методи одержання результатів відстеження 

Результати відстеження Постанови одержані на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС, щодо реєстрації транспортних засобів, реалізованих через суб'єктів господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результативність Постанови відстежувалася шляхом аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС, щодо кількості реєстрації транспортних засобів, реалізованих через суб'єктів господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження Постанови не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат із Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами.

Результатом дії акта є зменшення витрат коштів на придбання довідок-рахунків суб'єктами господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами.

Поінформованість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта не проводилася.

Із дня набрання чинності цією Постановою за результатами аналізу даних у період з 13 липня 2017 року по 12 липня 2018 року зареєстровано 202278 транспортних засобів на підставі договорів купівлі-продажу, оформлених суб'єктами господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами.

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

З моменту набрання чинності Постановою вдосконалено процедуру реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, скорочено час такої процедури, уточнено перелік необхідних для таких дій документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, та врегульовано питання документального оформлення відчуження транспортних засобів через суб'єктів господарювання, які здійснюють комісійну торгівлю.

 

 

Міністр внутрішніх справ України А. Б. Аваков