Contrast
Letter

AMENDMENTS from 10.06.2016 № 494 to the Plan of Activities of the Ministry of Internal Affairs for the preparation of draft regulatory acts for 2016, approved by the order of the Ministry of Internal Affairs of December 15, 2015 № 1576

Затверджено

Наказ  МВС 

10.06.2016 № 494

 

 

ЗМІНИ

до Плану діяльності МВС з підготовки проектів регуляторних актів

на 2016 рік, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ

від 15 грудня 2015 року № 1576  

 

Доповнити План новим пунктом 35 такого змісту:

 

№ з/п

 

Вид і назва проекту регуляторного акта

 

Цілі прийняття проекту регуляторного акта

 

Строк підготовки проекту регуляторного акта

 

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів

 

35

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137, та Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 512»

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є забезпечення якісного та об’єктивного процесу проведення перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю, а також запобігання порушенню суб’єктами господарювання законодавства у сфері обов’язкового технічного контролю

 

Грудень

МВС

(Головний сервісний центр)

 

 

 

Директор Департаменту

юридичного забезпечення                                                                   Д.В. Горбась