Contrast
Letter

The plan of activities of the Ministry of Internal Affairs on preparation of projects of regulatory acts for 2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

13 грудня 2019 року № 1044

 

 

 


з/п

Вид і назва
проєкту регуляторного акта

Цілі прийняття
проєкту регуляторного акта

Строк підготовки проєкту регуляторного акта

Найменування
органів та підрозділів, відповідальних
за розроблення проєктів
регуляторних актів

1

2

3

4

5

1

Проєкт Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державного контролю за показниками одометра колісних транспортних засобів»

Запровадження комплексу заходів державного контролю щодо недопущення самовільної зміни показань пробігу транспортних засобів

Вересень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

2

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дорожній рух» щодо безпечної експлуатації колісних транспортних засобів, на яких установлено газобалонне обладнання

Запровадження комплексу заходів щодо безпеки експлуатації колісних транспортних засобів,
на яких установлено газобалонне обладнання, та обов’язкової періодичної перевірки зазначеного обладнання уповноваженими суб’єктами господарювання

Грудень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

 

3

Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реєстрації сільськогосподарських машин та видачі посвідчення тракториста-машиніста»

Забезпечення оптимізації процесу надання послуг з реєстрації та обліку сільськогосподарських машин та видачі посвідчення тракториста-машиніста шляхом передачі зазначених функцій територіальним органам з надання сервісних послуг
Міністерства внутрішніх справ України

Грудень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

4

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення діяльності системи екстреної допомоги населенню
за єдиним телефонним номером 112»

Упровадження та забезпечення в повному обсязі діяльності системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112

Грудень

МВС
(Відділ запровадження діяльності
служби 112)

5

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку переобладнання транспортних засобів»

Приведення у відповідність до законодавства Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607

Липень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

6

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю
за додержанням суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю вимог законодавства в цій сфері»

Установлення державного контролю за додержанням суб’єктами проведення обов’язкового технічного контролю вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху, розподіл таких суб’єктів за ступенем ризику, затвердження уніфікованих актів

Жовтень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

7

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку контролю за безпечною експлуатацією колісних транспортних засобів, на яких установлено газобалонне обладнання»

Установлення механізму здійснення контролю,
у тому числі спеціально визначеними компетентними органами, за безпечною експлуатацією колісних транспортних засобів,
на яких установлено газобалонне обладнання

Жовтень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

8

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про особливості здійснення ремонту одометра, що призводить до зміни його показників, або його заміни»

Затвердження процедури здійснення ремонту одометра, що призводить до зміни його показників, або його заміни, визначення компетентних організацій з ремонту, заміни одометра на колісних транспортних засобах

Жовтень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

9

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів»

Удосконалення та спрощення процедур державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів

Жовтень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

10

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів»

Удосконалення та оновлення типових навчальних програм і тематичних планів, на основі яких заклад, що здійснює підготовку та перепідготовку водіїв транспортних засобів, розробляє робочі програми і плани, які затверджуються територіальним органом
з надання сервісних послуг МВС за місцезнаходженням закладу

Жовтень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

11

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Технічного регламенту піротехнічних виробів»

Виконання Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Листопад

МВС
(Державний науково-дослідний інститут)

12

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Порядку забезпечення охорони об՚єктів державної форми власності та сфер державного регулювання органами поліції охорони на договірних засадах»

Удосконалення нормативно-правового регулювання питання щодо забезпечення охорони об’єктів державної форми власності та сфер державного регулювання органами поліції охорони на договірних засадах

Листопад

Національна поліція України

13

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку організації охорони об՚єктів і приміщень,
у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовуються, зберігаються та знищуються отримані з них готова продукція і відходи таких рослин»

Унормування питань, пов’язаних з організацією охорони об՚єктів і приміщень, у яких культивуються, використовуються, зберігаються та знищуються нарковмісні рослини, а також використовуються, зберігаються та знищуються отримані з них готова продукція і відходи таких рослин

Грудень

Національна поліція України

14

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку обліку та ведення реєстру торговельних організацій, підприємств–виробників та суб՚єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери»

Запровадження спрощеного механізму взяття на облік, зняття з обліку та внесення змін до облікових даних суб’єктів господарювання, які здійснюють оптову та роздрібну торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери

Грудень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

15

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог
до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку»

Унормування питань, пов’язаних з підготовкою та перепідготовкою водіїв транспортних засобів, та уніфікування майданчиків для навчання
з початкового керування транспортними засобами в закладах, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв

Грудень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

16

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»

Приведення нормативно-правового акта
у відповідність до законодавства Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів

Вересень

МВС
(ГСЦ, ДЮЗ)

17

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 липня 2018 року
№ 579 «Про затвердження Вимог
з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту»

Унормування питань, пов’язаних з виключенням
з фонду захисних споруд цивільного захисту об’єктів, що були поставлені на облік з порушеннями, безхазяйних та повністю зруйнованих захисних споруд

Травень

ДСНС

18

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку проведення перевірок здатності аварійно-рятувальних служб до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж»

Унормування питань, пов’язаних з проведенням перевірок здатності аварійно-рятувальних служб
до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж

Листопад

ДСНС

19

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Порядку розроблення політики запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки, її перегляду, а також оцінки ефективності, вимоги до її змісту»

Удосконалення законодавства України у сфері господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність
до законодавства ЄС, розроблення політики запобігання аваріям на об’єкті підвищеної небезпеки

Листопад

ДСНС

20

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Порядку розроблення та перегляду звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки, вимоги
до його змісту»

Удосконалення законодавства України у сфері господарської діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, з метою приведення національного законодавства у відповідність
до законодавства ЄС, розроблення звіту про заходи безпеки на об’єкті підвищеної небезпеки

Листопад

ДСНС

21

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників»

Удосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки

Листопад

ДСНС

22

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України
«Про затвердження Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням»

Удосконалення законодавства України у сфері охорони праці, цивільного захисту та освіти

Листопад

ДСНС

23

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України»

Приведення Правил пожежної безпеки України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
05 березня 2015 року за № 252/26697, та Правил пожежної безпеки на ринках України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 червня 2017 року № 470, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 червня 2017 року за № 795/30663, у відповідність до законодавства

Листопад

ДСНС

 

 

 

Директор Департаменту юридичного забезпечення

Міністерства внутрішніх справ України                                                                                                                        Денис ГОРБАСЬ