Contrast
Letter

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 565 
«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 582).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Цілями прийняття регуляторного акта є:

визначення критеріїв, за якими діяльність суб’єктів господарювання у сфері охоронної діяльності відноситиметься до високого, середнього та незначного ступенів ризику;

визначення періодичності здійснення МВС планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері охоронної діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Аналізом регуляторного впливу акта передбачалося проведення заходів із базового відстеження результативності акта до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень.

Для відстеження результативності акта використовувалися виключно статистичні дані, тому базове відстеження результативності здійснювалося після набрання чинності цим регуляторним актом з 10 липня 2018 року по                 10 серпня 2018 року.

5. Тип відстеження

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося  відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом збирання та аналізу таких статистичних показників:

загальної кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, віднесених до високого, середнього та незначного ступенів ризику (їх відсоток у загальній кількості суб’єктів господарювання);

кількості пропозицій та клопотань суб’єктів господарювання щодо вдосконалення норм регуляторного акта;

рівня поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 Показники результативності

Базове відстеження

з 10.07.2018 по 10.08.2018

Загальна кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта 6630
Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, віднесених до високого, середнього та незначного ступенів ризику (їх відсоток у загальній кількості суб’єктів господарювання)

До високого ступеня ризику – 332 (5%)  

До середнього ступеня ризику – 1392 (21%) 

До незначного ступеня ризику – 4906 (74%)

Кількість пропозицій та клопотань суб’єктів господарювання щодо вдосконалення норм регуляторного акта 0
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта Високий. Постанову розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України, веб-сайті МВС та опубліковано в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України» та газеті «Урядовий кур’єр»


9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей

Регуляторним актом у цілому досягнуто цілей, задекларованих при його прийнятті.

Разом з тим відповідно до доручення Прем’єр-міністра України                Гройсмана В. Б. від 21 червня 2018 року № 25231/0/1-18, рішення Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливо-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності від 24 травня 2018 року (пункт 2 питання 25 протокол № 20) про забезпечення органами державного нагляду (контролю) приведення нормативно-правових актів щодо затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), у відповідність з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 342 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)» регуляторний акт підлягає перегляду.

 

 

Т. в. о. Міністра                                                                                                                                                                            

внутрішніх справ України                                                                                                                                    С. А. Яровий