Contrast
Letter

About the statement of Changes to the order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine from December 7, 2009 № 515 »

Звіт про базове відстеження результативності

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018  року
№ 345 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515»

 

  1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2018 року    № 345 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 грудня 2009 року № 515».

  1. Назва виконавця заходів відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

  1. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено Міністерством внутрішніх справ України з власної ініціативи.

Цілями регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та вдосконалення екзаменаційної діяльності сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України в частині приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія.

  1. Строк виконання заходів відстеження

Основними показниками результативності наказу є відсутність пропозицій і зауважень від заінтересованих юридичних, фізичних осіб та органів виконавчої влади до нього.

Окрім цього, аналізом регуляторного впливу до акта передбачено, що показниками результативності регуляторного акта є також кількість підготовлених кандидатів у водії та виданих посвідчень водія, що можливо визначити лише шляхом аналізу статистичних даних.

Для відстеження результативності акта використовувалися статистичні дані, тому базове відстеження результативності здійснювалося після набрання чинності цим регуляторним актом із 17 вересня по 16 жовтня 2018 року.

  1. Тип відстеження

Базове відстеження результативності акта.

  1. Методи отримання результатів відстеження

Відстеження результативності акта проводилося шляхом збору та аналізу інформації, звернень юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, органів виконавчої влади, що надходили на адресу Міністерства внутрішніх справ України. З дня оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України пропозицій та зауважень до нього не надходило.

Окрім цього, відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом аналізу інформації щодо кількість підготовлених кандидатів у водії та виданих посвідчень водія.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження зазначеного регуляторного акта одержано на підставі аналізу даних, отриманих з Єдиного державного реєстру МВС, щодо кількості підготовлених кандидатів у водії та виданих посвідчень водія.

З моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України пропозицій та зауважень від органів виконавчої влади не надходило, що свідчить про ефективність вирішення проблеми.

  1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат з Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення наказу на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Забезпечення якісного та об’єктивного процесу проведення іспиту з навичок керування транспортним засобом до набрання чинності акта не було можливим у зв’язку з відсутністю належним чином затвердженої процедури фіксації  помилок, допущених кандидатом у водії під час складання іспиту.

З дня набрання чинності цим регуляторним актом за результатами аналізу даних у період з 05 червня по 16 жовтня 2018 року:

підготовлено кандидатів у водії – 229710 чоловік;

видано посвідчень водія – 331272.

 

9. Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів базового відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє належному врегулюванню питання приведення нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства та забезпечує належні умови для проведення іспиту з навичок керування транспортним засобом.

 

 

Міністр внутрішніх справ України                                                                                                                    А. Б. Аваков