Contrast
Letter

About modification of resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine from January 30, 2012 № 137 and from May 31, 2012 № 512 »

Звіт про повторне відстеження результативності

постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137

і від 31 травня 2012 року  № 512»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137і від 31 травня 2012 року  № 512» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності регуляторного акта

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Цілями виданоїпостанови є:

 

         забезпечення якісного та об’єктивного процесу проведення перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі – суб’єкти ОТК), а також запобігання порушенню суб’єктами господарювання законодавства у сфері обов’язкового технічного контролю;

унеможливлення видачі протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів без здійснення такої перевірки.

4. Строк виконання заходів із повторного відстеження результативності регуляторного акта

З 24.05.2017 по 24.05.2018.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснено методом аналізу інформації, що передається суб’єктами ОТК, та шляхом порівняння статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження регуляторного акта одержані на підставі аналізу інформації, що передається суб’єктами ОТК, та шляхом порівняння статистичних даних.

 

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількість переданих суб’єктами ОТК інформацій про результати проведення обов’язкового технічного контролю до Єдиного державного реєстру МВС після набрання чинності постановою (24.05.2017) по державі упродовж року становить 630 586  протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів (до набрання чинності – 407 033) та 7 143 акти невідповідності технічного стану транспортного засобу (до набрання чинності – 1842), 890 інформацій про видачу протоколу перевірки технічного стану  транспортного засобу з порушеннямвимог законодавства у сфері здійснення обов’язкового технічного контролю (до набрання чинності – не виявлено жодної).

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Реалізація постанови забезпечує якісне та об’єктивне проведення перевірки технічного стану транспортних засобів суб’єктами ОТК, а також унеможливлення видачі протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів без здійснення такої перевірки.

 

 

 

 

Міністр                                                                                                                                                                   А.Б. Аваков