Contrast
Letter

On Amendments to the Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine of March 21, 2008 № 130 “On Ensuring the Transportation of Dangerous Goods by Road”

Звіт про повторне відстеження результативності

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2016 року № 303 «Про внесення змін до наказу МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 14 квітня 2016 року № 303 «Про внесення змін до наказу МВС України від 21.03.2008 № 130 «Про убезпечення перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом»

 

2. Назва виконавця заходів відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

 

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» та статті 16 Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів».

Цілями регуляторного акта є організаційне забезпечення прийняття відповідними сервісними центрами МВС іспитів із перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом у водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів та видачі відповідних свідоцтв шляхом унесення змін до Положення про порядок спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та про уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами (далі – Положення) та Інструкції про порядок приймання іспитів, видачі (обміну) ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, а також про облік і зберігання документів, що є підставою для видачі ДОПНВ-свідоцтв і свідоцтв про підготовку уповноважених
(далі – Інструкція), затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 березня 2008 року № 130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2008 року за № 309/15000.

 

4. Строк виконання заходів відстеження

Строк виконання заходів з відстеження – із 17 вересня по 15 жовтня
2018 року.

 

5. Тип відстеження

Повторне відстеження результативності акта.

 

6. Методи отримання результатів відстеження

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом аналізу інформації щодо кількості підготовлених (перепідготовлених) водіїв транспортних засобів, які задіяні в дорожньому перевезенні небезпечних вантажів, уповноважених, діяльність яких пов’язана з перевезенням небезпечних вантажів автомобільними дорогами.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Результати відстеження зазначеного регуляторного акта одержані на підставі аналізу даних, отриманих із Єдиного державного реєстру МВС, щодо кількості підготовлених (перепідготовлених) водіїв транспортних засобів, які задіяні в дорожньому перевезенні небезпечних вантажів, уповноважених, діяльність яких пов’язана з перевезенням небезпечних вантажів автомобільними дорогами.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Упровадження акта не потребувало виділення додаткових коштів на забезпечення запропонованого регулювання.

Видання та впровадження регуляторного акта не спричинило додаткових витрат із Державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері підготовки (перепідготовки) водіїв транспортних засобів, які задіяні в дорожньому перевезенні небезпечних вантажів, уповноважених, діяльність яких пов’язана з перевезенням небезпечних вантажів автомобільними дорогами.

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних із виконанням вимог акта.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з  основних положень регуляторного акта високий і забезпечувався шляхом розміщення наказу на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України, у друкованих офіційних державних виданнях та на інформаційних стендах уповноважених органів МВС.

Забезпечення належних умов для підготовки (перепідготовки) водіїв транспортних засобів, які задіяні в дорожньому перевезенні небезпечних вантажів, уповноважених, діяльність яких пов’язана з перевезенням небезпечних вантажів автомобільними дорогами, до набрання чинності актом було неможливим у зв’язку з невідповідністю нормативно-правових актів МВС чинному законодавству.

Із дня набрання чинності цим регуляторним актом за результатами аналізу даних у період із 03 червня 2016 року по 30 вересня 2018 року:

підготовлено, перепідготовлено водіїв, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, – 40 773;

видано ДОПНВ-свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, – 40 068;

підготовлено уповноважених, діяльність яких пов’язана з дорожнім перевезенням небезпечних вантажів, – 2475;

видано свідоцтв про підготовку уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, – 2443.

 

9. Оцінка реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

На підставі результатів повторного відстеження результативності цього регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація сприяє належному врегулюванню питання приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та забезпечує належні умови для прийняття відповідними сервісними центрами МВС іспитів із перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом у водіїв транспортних засобів та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів та видачі відповідних свідоцтв установленого зразка.

 

 

Міністр внутрішніх справ України                                                                                                                    А. Б. Аваков