Contrast
Letter

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації», що розроблений Національною поліцією України.

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Указаний нормативно-правовий акт розроблено відповідно
до Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про перевезення небезпечних вантажів», а також приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до вимог Закону України «Про Національну поліцію». Разом з тим визнано таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 жовтня 2008 року № 534 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1107/15798.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття наказу є підвищення ефективності діяльності поліцейських щодо виконання функцій, спрямованих на забезпечення безпеки дорожнього руху та дотримання громадянами правил, норм і стандартів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

3. Правові аспекти

1. У даній сфері правового регулювання діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України «Про Національну поліцію», «Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року
№ 1306 «Про Правила дорожнього руху».

2. Реалізація наказу не потребує внесення змін до інших чинних нормативно-правових актів України, однак визнає наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 жовтня 2008 року № 534 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1107/15798 таким, що втратив чинність.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація наказу не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Вимоги цього наказу стосуються інтересів Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної екологічної інспекції України та Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

6. Регіональний аспект

Наказ не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

6.1. Запобігання дискримінації

У наказі відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У наказі відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Наказ не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Наказ не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Наказ не стосується соціально-трудової сфери та трудових відносин.

10. Оцінка регуляторного впливу

Наказ не є регуляторним актом.

10.1. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод за участю технічно несправних транспортних засобів, належному виконанню Національною поліцією України функцій по контролю за дотриманням Правил дорожнього руху його учасниками та за правомірністю експлуатації транспортних засобів на вулично-дорожній мережі.

 

Заступник Голови
Національної поліції України –
керівник патрульної поліції

О.Ю. Фацевич

 

 

Проект Наказу МВС України «Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації» - ЗАВАНТАЖИТИ

 

ПОРЯДОК здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації - ЗАВАНТАЖИТИ