Contrast
Letter

Повідомлення про оприлюднення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності»

Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності» (далі – проєкт постанови) та аналіз його регуляторного впливу.

Розробник – Міністерство внутрішніх справ України.

Проєкт постанови розроблено відповідно до пункту 2 доручення Прем’єр-міністра України від 19 листопада 2019 року № 36239/1/1-19 щодо приведення нормативно-правових актів Уряду у відповідність із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності».

Проєктом постанови передбачається внесення змін до Ліцензійних умов

1) доповнення переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії: копією документа, що підтверджує доступність місць провадження своєї діяльності, в яких буде здійснюватися обслуговування замовників охоронних послуг, для маломобільних груп населення; інформацією про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України».

Виключення з переліку документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії документи, що підтверджують відповідність установленим умовам залучення та відсутність обмежень стосовно персоналу охорони, у зв’язку з недоцільністю їх подання до органу ліцензування на стадії отримання ліцензії;

2) доповнення організаційних вимог новими пунктами, які зобов’язують ліцензіата провадити охоронну діяльність виключно з використанням засобів провадження, зазначених у відомостях, поданих органу ліцензування згідно з вимогами Ліцензійних умов; визначають порядок дій ліцензіата під час зупинення дії ліцензії;

3) доповнення Ліцензійних умов новими додатками, які встановлюютьзміст та форму заяв про переоформлення та анулювання ліцензії, зупинення та відновлення дії ліцензії, відомостей, що додаються до заяви про отримання ліцензії.

Зауваження та пропозиції до зазначених проєкту постанови та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати опублікування (05.06.2020) в письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601;

або в електронному вигляді на адресу: [email protected].

Відповідно до частини першої статті 20 Закону зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються також на адреси Державної регуляторної служби України:

поштову: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;

електронну: [email protected].