Contrast
Letter

Notice of promulgation of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Article 35 of the Law of Ukraine" On Road Traffic "(regarding the periodicity of mandatory technical inspection)

На виконання вимог статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляємо про оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства внутрішніх справ України ( www.mvs.gov.ua ) проекту Закону України «Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» (щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю) (далі – проект акта).

Проект акта розроблено Міністерством внутрішніх справ України на виконання пункту 2 розділу ІІ Плану імплементації Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1159-р.

Проект акта розроблено з метою приведення вимог статті 35 Закону України «Про дорожній рух» щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність до положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

Зауваження та пропозиції до зазначеного проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати опублікування в письмовому або в електронному вигляді за адресами:

04071, м. Київ, вул. Лук'янівська, 62, Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України, е-mail: [email protected].

01011, Київ, вул. Арсенальна, 9/11, Державна регуляторна служба України, e-mail: [email protected]

 

Проект

Закон УкраЇни

Про внесення змін до статті 35 Закону України
«Про дорожній рух»
(щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до частини сьомої статті 35 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., № 31, ст. 338; 2009р., № 10-11, ст. 137; 2012 р., № 5, ст. 34) такі зміни:

абзац третій після слів „причепів до них” доповнити словами „ , спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі”;

в абзаці четвертому слова „та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі,” виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух»
(щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» розроблено Міністерством внутрішніх справ України на виконання пункту 2 розділу ІІ Плану імплементації Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1159-р.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є приведення вимог статті 35 Закону України «Про дорожній рух» щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, у відповідність до положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

3. Правові аспекти

Дана сфера суспільних відносин регулюється Законами України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про перевезення небезпечних вантажів» та «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)».

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерство юстиції, Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Державною регуляторною службою України та Державною інспекцією України з безпеки на наземному транспорті.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті МВС за адресою: http://www.mvs.gov.ua/.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект Закону є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту Закону не впливатиме на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття цього проекту Закону дозволить привести вимоги статті 35 Закону України «Про дорожній рух» до вимог положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), в частині періодичності проходження обов’язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі.


Міністр
внутрішніх справ України

А.Б. Аваков
___  ___________ 2016 рокуПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України 
«Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух»
(щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролюЗміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобівПеріодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить:для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.

Стаття 35. Обов'язковий технічний контроль транспортних засобівПеріодичність проходження обов'язкового технічного контролю становить:для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажних автомобілів (незалежно від форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;для автобусів незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.

 

Міністр
внутрішніх справ України

А.Б. Аваков


Аналіз регуляторного впливу

проекту Закону України «Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух»

(щодо періодичності проходження обов’язкового технічного контролю)
І. Визначення проблеми

Проект Закону України «Про внесення змін до статті 35 Закону України «Про дорожній рух» розроблено Міністерством внутрішніх справ України на виконання пункту 2 розділу ІІ Плану імплементації Директиви 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради про внутрішні перевезення небезпечних вантажів, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1159-р.

Прийняття акта обумовлено необхідністю приведення законодавства України у відповідність до вимог положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

Проект Закону повністю враховує вимоги Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про перевезення небезпечних вантажів» та «Про приєднання України до Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)».
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

Ні

Держава

Так

 

Суб’єкт господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

Так

 
ІІ. Цілі державного регулювання

Шляхом державного регулювання пропонується розв’язати проблему щодо зменшення періодичності проходження обов’язкового технічного контролю спеціалізованими транспортними засобами, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації у два рази (з 2 до 1 разу на рік) та приведення законодавства України у відповідність до вимог положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

У цифровому вимірі кількість проходжень обов’язкового технічного контролю транспортними засобами зазначеної категорії на рік планується зменшитися з 32000 до 16000 проходжень обов’язкового технічного контролю.
ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Збереження чинного регулювання

Відповідно до частини сьомої статті 35 Закону України «Про дорожній рух», періодичність проходження обов’язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації становить – двічі на рік.Чинні на сьогодні вимоги зазначеної статті Закону не відповідають вимогам положень ДОПНВ частині періодичності проходження зазначеною категорією транспортних засобів обов’язкового технічного контролю, оскільки згідно з положенням ДОПНВ проходження обов’язкового технічного контролю зазначеною категорією транспортних засобів здійснюється щороку.Ураховуючи викладене, вважаємо, що збереження чинного законодавчого акта є неприйнятним.

Обраний спосіб

Прийняття зазначеного проекту Закону забезпечує принципи державної регуляторної політики.Розв’язується проблема щодо приведення законодавства України у відповідність до вимог положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).
2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Надходження коштів до державного бюджету за видачу свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Витрати коштів на придбання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів

Обраний спосіб

Забезпечить приведення законодавства України у відповідність до вимог положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), що призведе до зменшення навантаження на суб’єктів господарювання задіяних у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом в частині витрат часу та коштів під час отримання такого свідоцтва

Зменшення витрат бюджетних коштів на придбання бланків протоколів перевірки технічного стану транспортних засобів, а також бланків свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів у два рази
Оцінка впливу на сферу інтересів громадян


Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Не передбачаються

Не передбачаються

Обраний спосіб

Не отримують нічого.

Не передбачаються
Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання, задіяних у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом


Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

20(2000 одн. трансортних засобів)

150(4000 одн. трансортних засобів)

1080(7000 одн. трансортних засобів)

750(3000 одн. трансортних засобів)

2000(16000 одн. транспортних засобів)

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1%

7,5%

54%

37,5%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Збереження чинного регулювання

Відсутня

Залишаються витрати часу та коштів на проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом та отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Обраний спосіб

Установлюються загальні вимоги до автоперевізників на рівні з міжнародними автоперевізниками та зменшиться періодичність проходження обов’язкового технічного контролю до одного разу на рік та відповідно зменшується необхідність отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначеного небезпечного вантажу

Зменшення удвічі витрат часу та коштів на проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом та отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів
Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта)


Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Збереження чинного регулювання (Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

x

Альтернатива 2. Обраний спосіб. (Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

x
ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей


Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблем)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Збереження чинного регулювання

1

У разі збереження чинного регулювання права автоперевізників  порівняно з міжнародними автоперевізниками будуть обмежені, а встановлені вимоги будуть суперечити міжнародному законодавству

Обраний спосіб

4

Установлюються загальні вимоги до автоперевізників на рівні з міжнародними автоперевізниками, зменшиться періодичність проходження обов’язкового технічного контролю до одного разу на рік та відповідно зменшиться необхідність отримувати двічі на рік свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Збереження чинного регулювання

Немає

Обмеження прав автоперевізників небезпечних вантажів

Узагалі не враховує

Обраний спосіб

Приведення законодавства у відповідність до вимог міжнародного законодавства та встановлення загальних вимог до автоперевізників на рівні з міжнародними автоперевізниками, зменшення періодичності проходження обов’язкового технічного контролю до одного разу на рік та відповідно зменшиться необхідність отримувати двічі на рік свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів

Витрати не передбачаються

Повністю забезпечує

           

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Збереження чинного регулювання

Переваги відсутні. Відмова дозволить вирішити питання щодо приведення законодавства України у відповідність до вимог положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) та зменшить навантаження на суб’єктів господарювання, задіяних у перевезені небезпечних вантажів автомобільним транспортом

Відсутні

Обраний спосіб

Причини для відмови відсутні, обрана альтернатива приведе законодавство у відповідність до вимог міжнародного законодавства та буде встановлено загальні вимоги до автоперевізників на рівні з міжнародними автоперевізниками, зменшиться періодичність проходження обов’язкового технічного контролю до одного разу на рік та відповідно зменшиться необхідність отримувати двічі на рік свідоцтво про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Відсутні

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми
Для розв’язання проблеми пропонується встановити періодичність проходження обов'язкового технічного контролю для спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, відповідно до положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ) – раз на рік:

а) дії суб’єктів господарювання – зменшення часу та коштів на проходження обов’язкового технічного контролю транспортним засобом та отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначеного небезпечного вантажу;

б) дії органів державної влади – приведення чинного законодавства до вимог положень Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), зменшиться час на видачу свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів.
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування додаткових витрат не зазнають.

Розроблено додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта. Суб’єкти малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання більше 10%.
VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежений у часі.

Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни правових актів, на вимогах яких базується проект.

Термін набрання чинності регуляторним актом – відповідно до законодавства після його офіційного оприлюднення.
VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

забезпечення належної діяльності автоперевізників небезпечних вантажів з урахуванням вимог міжнародного законодавства;

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта, – не передбачається.

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, – дія акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом.

Час, що витрачається суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням акта, – зменшення часу, що витрачається на проходження обов’язкового технічного контролю та отримання свідоцтва про допуск транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів у два рази.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень регуляторного акта - середній.

Проект розміщено на офіційному веб-сайті МВС за адресом: http://www.mvs.gov.ua/. Додатково буде проведено опитування серед суб’єктів господарювання стосовно дії положень акта в разі надходження пропозицій та зауважень.
ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта уповноваженим органом виконавчої влади буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження результативності акта буде здійснено до набрання чинності цим актом шляхом аналізу та підрахунку статистичних даних про кількість транспортних засобів, задіяних до перевезення визначених небезпечних вантажів, які пройшли обов’язковий технічний контроль протягом року та отримали свідоцтво про допуск до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Повторне відстеження буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Цільові групи, які залучатимуться для проведення відстеження,– суб’єкти господарювання, які задіяні до перевезення визначених небезпечних вантажів автомобільним транспортом.
Міністр внутрішніх справ України                                             А.Б. Аваков
_____  __________ 2016 року
ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 31 березня 2016 року по 06 квітня 20165 року.


Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Статистичні дані Міністерства інфраструктури України

1

Установлено кількість суб’єктів господарювання, задіяних до перевезення визначених небезпечних вантажів автомобільним транспортом, та кількість транспортних засобів, що використовується ними

2.

Опитано Регіональні сервісні центри МВС

25

Отримано інформацію щодо середньої кількості суб’єктів господарювання, задіяних у перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1830 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 1080(одиниць) та мікропідприємництва 750 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 45,7% (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання


Порядковий номер        

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впроваджен-ня регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати зап’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1.

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)Формула:кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці

Х

Х

Х

2.

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядуванняФормула:прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

3.

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)Формула:оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

Х

Х

Х

4.

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)Формула:оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х  кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х  кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва

min:200 грн.

max:800 грн.

min:100 грн.

max:400 грн.

min:500 грн.

max: 2000 грн.

5.

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

6.

Разом, гривеньФормула:(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

min:200 грн.

max:800 грн.

min:100 грн.

max:400 грн.

min:500 грн.

max: 2000 грн.

7.

Кількість суб’єктів господарювання (середня кількість транспортних одиниць становить 5), що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1830

1830

1830

8.

Сумарно, гривеньФормула:відповідний стовпчик “разом” Х  кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

min:1830000 грн.

max:7320000 грн.

min:915000 грн.

max:3660000 грн.

min:4575000 грн.

max:18300000 грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9.

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулюванняФормула:витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

        

5490 грн.

5490 грн.

27450 грн.

10.

Процедури організації виконання вимог регулюванняФормула:витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур

1920 грн.

960 грн.

4800 грн.

11.

Процедури офіційного звітуванняФормула:витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік

Х

Х

Х

12.

Процедури щодо забезпечення процесу перевірокФормула:витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік

Неперевіряється

Не перевіряється

Не перевіряється

13.

Інші процедури (уточнити)

Х

Х

Х

14.

Разом, гривеньФормула:(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

7410 грн.

6450 грн.

37050 грн.

15.

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

1830

1830

1830

16.

Сумарно, гривеньФормула:відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)

13560300 грн.

11803500 грн.

59017500 грн.Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва
Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

_______________________Державний орган не визначений___________

(назва державного органу)


Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітни-ка органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припада-ють на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюван-ня

Витрати на адміністру-вання регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

Х

Х

Х

Х

Х

камеральні

Х

Х

Х

Х

Х

виїзні

Х

Х

Х

Х

Х

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

         

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

Х

Х

Х

Х

Х

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

Х

Х

Х

Х

Х

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

Х

Х

Х

Х

Х

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

Х

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

Х

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.
Державне регулювання не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу), необхідно визначити повний запланований річний бюджет нового органу (структурного підрозділу) 0 х 5 років = 0 гривень.


Порядковий номер

Назва державного органу

Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень

Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять  років, гривень

Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

Х
4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання


Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1.

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

min:1830000 грн.

max:7320000 грн.

min:4575000 грн.

max:18300000 грн.

2.

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

13560300 грн

59017500 грн

3.

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

min: 15390300 грн.

max:20880300 грн.

min:63592500 грн.

max:77317500 грн.

4.

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Х

Х

5.

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

min: 15390300 грн.

max:20880300 грн.

min:63592500 грн.

max:77317500 грн.
5. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання
На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання):
За перший рік регулювання передбачається зменшення витрат для суб’єктів господарювання, задіяних у сфері перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, з 13 560 300 грн до 11 803 500 грн.
На основі запропонованих компенсаторів для суб’єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб’єктів малого підприємництва для скорегованих процедур, починаючи з пункту 2 цього додатка.


Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання за п’ять років, гривень

Заплановане регулювання

13560300 грн.

67801500 грн.

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

Х

Х

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва”.

-1756800 грн.

-8784000 грн.
        

Міністр внутрішніх справ України                                             А.Б. Аваков«___»_________2016 рік