Contrast
Letter

Notification on promulgation of the draft resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "On amendments to the resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated July 7, 2010 № 565 and dated

Повідомлення про оприлюднення

доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122» та аналізу його

регуляторного впливу
Відповідно до статей 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань оприлюднюється:
доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122» (далі  – проект) та аналіз його регуляторного впливу.
Розробник – Міністерство внутрішніх справ України.
Проект розроблено на виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 3 листопада 2016 р. № 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», схваленого на засіданні Кабінету Міністрів України 25.01.2017 (протокол № 6), з метою приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України, що регулює відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Проектом передбачається внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України.
Зауваження та пропозиції до зазначених проекту та аналізу регуляторного впливу від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця з дати опублікування в письмовому вигляді на поштову адресу:                    вул. Богомольця, 10, м. Київ, 01601;
або в електронному вигляді на адресу: [email protected]
Відповідно до частини першої статті 20 Закону зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються також на адреси Державної регуляторної служби України:
поштову: вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011;
електронну: [email protected]


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від ___ _________ 2017 р. № _______

Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122
Кабінет Міністрів України постановляє:
Унести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня  2010 року № 565 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 51, ст. 1702;  2013 р., № 12, ст. 459; 2014 р., № 78, ст. 2236) і від 16 грудня 2015 року № 1122 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері  виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі  понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;  виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 82) зміни, що додаються.  
Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від ____ ___________ 2017 р. № _______ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 7 липня 2010 р. № 565 і від 16 грудня 2015 р. № 1122
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 565:
1) у назві та постановляючій частині постанови слова «від провадження охоронної діяльності» замінити словами «від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню»;
2) у назві та постановляючій частині постанови слово «здійснення» замінити словом «проведення»;
3) додаток, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

 

 

«Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 7 липня 2010 р. № 565

(у редакції постанови Кабінету

Міністрів України

від _____.__________ 2017 р. № ______) 

Критерії,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, є:
строк провадження ліцензіатом охоронної діяльності;
наявність матеріально-технічної бази;
дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності (далі – Ліцензійні умови);
кількість персоналу охорони.
2. Відповідно до встановлених критеріїв ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.
3. До ліцензіатів з високим ступенем ризику належать ліцензіати, які:
протягом останніх двох років, що передують плановому, допустили порушення Ліцензійних умов;
мають право на використання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, електрошокових пристроїв;
використовують пункти централізованого спостереження та власний транспорт реагування;
мають у штаті 100 та більше працівників, що належать до персоналу охорони.
4. До ліцензіатів із середнім ступенем ризику належать ліцензіати, які:
провадять охоронну діяльність не довше двох років;
мають у штаті від 50 до 100 працівників, що належать до персоналу охорони.
5. До ліцензіатів із незначним ступенем ризику належать ліцензіати, які:
провадять охоронну діяльність більше двох років;
мають у штаті до 50 працівників, що належать до персоналу охорони.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
7. У разі якщо за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіата не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) за діяльністю такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.
8. У разі якщо ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий ліцензіат відноситься до більш високого ступеня ризику.».

_____________________
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1122:
1) назву та пункт 1 постанови після слів «активної оборони та їх продажу» доповнити словами та знаками «що підлягає ліцензуванню,»;  
2) у назві та пункті 1 постанови слова «здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)» замінити словами «проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ»;
3) додаток 1, затверджений  зазначеною постановою, викласти в такій  редакції:

   

«Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 16 грудня 2015 р. № 1122

(у редакції постанови Кабінету

Міністрів України

від _____ __________ 2017 р. № ______)

Критерії,

за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту
кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
 Міністерством внутрішніх справ
1. Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, що підлягає ліцензуванню, є:
роботи, які провадяться в межах виду діяльності;
строк провадження ліцензіатом виду діяльності;
дотримання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (далі – Ліцензійні умови).
2. Відповідно до встановлених критеріїв ліцензіати незалежно від форми власності належать до одного з трьох ступенів ризику – високого, середнього або незначного.
3. До ліцензіатів з високим ступенем ризику належать ліцензіати:
які провадять діяльність з виробництва вогнепальної зброї невійськового призначення;
у яких під час здійснення планового або позапланового заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог Ліцензійних умов.
4. До ліцензіатів із середнім ступенем ризику належать ліцензіати:
які провадять діяльність з виробництва спеціальних засобів активної оборони, боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення;
строк провадження діяльності яких з торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони  становить до одного року.
5. До ліцензіатів із незначним ступенем ризику належать ліцензіати:
які провадять діяльність з виробництва  холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту;
які провадять діяльність з ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
строк провадження діяльності яких з торгівлі вогнепальною зброєю  невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною та пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів  на секунду; продажу спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони   становить від одного року.
6. Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю ліцензіатів здійснюються з такою періодичністю:
з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;
із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;
з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п’ять років.
7. У разі якщо за результатами двох останніх планових заходів державного нагляду (контролю) ліцензіата не виявлено фактів порушення ним вимог законодавства, наступний плановий захід державного нагляду (контролю) такого ліцензіата проводиться не раніше ніж через період, установлений для відповідного ступеня ризику, збільшений в 1,5 раза.
8. У разі якщо ліцензіат може бути віднесений одночасно до двох або більше ступенів ризику, такий ліцензіат відноситься до більш високого ступеня ризику.».
_____________________
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

від 7 липня 2010 року № 565 і від 16 грудня 2015 року № 1122»
1. Визначення проблеми

Статтею 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (далі – Закон), який визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю), установлено, що орган державного нагляду (контролю) визначає у віднесеній до його відання сфері критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення господарської діяльності, а також залежно від ступеня ризику органом державного нагляду (контролю) визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).

На сьогодні критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження видів господарської діяльності, органом ліцензування яких є Міністерство внутрішніх справ України, і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю), затверджені такими постановами Кабінету Міністрів України:

від 7 липня 2010 року № 565 (із змінами) «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження охоронної діяльності і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ»;

від 16 грудня 2015 року № 1122 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері  виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі  понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу, і визначається періодичність здійснення Міністерством внутрішніх справ планових заходів державного нагляду (контролю)».

У зв’язку з набранням чинності Законом України від 3 листопада                   2016 року № 1726-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виникла необхідність перегляду критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, у частині зменшення кількості та частоти перевірок суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику.

Крім того, на підставі результатів аналізу якісних та кількісних показників (характеристик) діяльності суб’єктів господарювання (строків провадження діяльності, масштабів та сфер діяльності суб’єктів господарювання, результатів попередніх перевірок) з урахуванням зменшення кількості та частоти перевірок виникла необхідність перегляду критеріїв, за якими оцінюються ступені ризику від провадження господарської  діяльності суб’єктів господарювання, віднесених до високого та середнього ступенів ризику, з метою приведення їх кількості до показників, визначених Методикою
розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 752.

З урахуванням викладеного МВС розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 року № 565 і від 16 грудня 2015 року № 1122» (далі – проект постанови).
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:


Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

 

+

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 
Ця проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки такі механізми відсутні, її можливо розв’язати лише шляхом державного регулювання.
2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання запропонованого регуляторного акта є:

приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України, що регулюють відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

визначення за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності; виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту куліпонад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
1. Визначення альтернативних способів


Вид альтернативи

Опис альтернативи

Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

Залишення ситуації без змін не сприятиме реалізації  вимог законодавства

Прийняття проекту постанови

Внесення змін до підзаконних актів – забезпечення реалізації заходів щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

Відсутні

Так. Витрати на

відрядження

Прийняття проекту постанови

Реалізація заходів щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Так. Витрати на відрядження
Оцінка впливу на сферу інтересів:

суб’єктів господарювання, що здійснюють охоронну діяльність:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)

33

259

5549

5850

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

0,2 

0,6 

4,4

94,8

100
суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері  виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад                          4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі  понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання (одиниць)

 

 

23

297

320

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

 

 

7,2

92,8

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

Відсутні

Відсутні

Прийняття проекту постанови

Створення чітких, зрозумілих та вимірюваних показників, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, зменшення тиску на суб’єктів малого та середнього бізнесу з боку держави

Відсутні
4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

1

Незабезпечення приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства України, що регулює відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю). Цілі не будуть  досягнуті (проблема продовжує існувати)

Прийняття проекту постанови

4

Прийняття постанови  забезпечить повною мірою досягнення поставлених цілей, що надасть можливість пом’якшити тиск держави на суб’єктів малого та середнього бізнесу. Проблема більше існувати не буде

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

Відсутні

Витрати на відрядження

Проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої цілі.

Невідповідність вимогам законодавства України, що регулює відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю)

Прийняття проекту постанови

Так

Витрати на відрядження

Прийняття акта дозволить досягнути задекларованих цілей та сприятиме зменшенню тиску держави на суб’єктів малого та середнього бізнесу.

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до принципів державної регуляторної політики

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/ причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

 

Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

Основна причина відмови – незабезпечення приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до законодавства України, що регулює відносини, пов’язані зі здійсненням державного нагляду (контролю)


Х


 

Прийняття проекту акта


Прийняття даного регуляторного акта сприятиме:

приведенню підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог закону;

реалізації заходів держави  щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю)

Вплив зовнішніх факторів на

дію регуляторного акта не очікується


 
 


5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Досягнення визначених цілей упровадження регуляторного акта забезпечується шляхом виконання вимог законодавства України, що регулює державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, у частині  зміни періодичності здійснення планових перевірок суб’єктів господарювання, віднесених до високого ступеня ризику, ужиття заходів щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Прийняття акта спрямоване на належне виконання функцій органу державного нагляду (контролю) та виконання вимог законодавства, що регулює питання здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту постанови не потребуватиме додаткових матеріальних, фінансових ресурсів центральних органів виконавчої влади.

За результатами введення в дію запропонованого регуляторного акта не передбачається заподіяння шкоди суб’єктам господарювання, тому механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди в разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся.


№ з/п

Об’єкт впливу

Витрати

Вигода

1.

Суб’єкти підприємницької діяльності

Витрат не зазнають

Зменшення адміністративного тиску

2.

Населення

Витрат не зазнає

Відсутні

3.

Контролюючі органи

Витрати на відрядження

Забезпечення реалізації заходів держави щодо лібералізації системи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта встановлюється з дня набрання ним чинності та на період дії положень статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у частині визначення органом державного нагляду (контролю) критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю).
8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Дія запропонованого регуляторного акта поширюватиметься на суб’єктів господарювання, що мають видані МВС ліцензії на провадження таких видів господарської діяльності:

охоронну діяльність;

діяльність у сфері виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі  понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу.

З метою досягнення цілей державного регулювання для визначення результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

загальна кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, віднесених до високого, середнього та незначного ступенів ризику (їх відсоток від загальної кількості суб’єктів господарювання);

кількість пропозицій та клопотань фізичних і юридичних осіб щодо вдосконалення норм регуляторного акта;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта.

Проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті МВС, що є достатнім для поінформованості широкої громадськості та суб’єктів господарювання з метою вивчення МВС їх думки щодо результативності запроваджених проектом постанови заходів.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основними положеннями акта – високий.
9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збирання пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання  регуляторним актом чинності. У результаті повторного відстеження  відбудеться порівняння його показників з показниками базового відстеження.  У разі виявлення шляхом аналізу показників дії цього акта неврегульованих та проблемних питань такі питання буде врегульовано шляхом унесення відповідних змін.

Періодичне відстеження має здійснюватися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися на підставі аналізу статистичних даних.Міністр внутрішніх справ України                                                    А.Б. Аваков                                                                                        
____.____.2017