Основні завдання

  • 1. Розроблення нормативно-правових актів з організації архівної справи в органах та підрозділах внутрішніх справ
  • 2. Приймання архівних документів від органів та підрозділів внутрішніх справ на зберігання
  • 3. Організація проведення експертизи цінності документів в органах та підрозділах внутрішніх справ
  • 4. Ведення обов’язкового державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість Державній архівній службі України
  • 5. Забезпечення збереженості документів, переданих органами та підрозділами внутрішніх справ на архівне зберігання
  • 6. Створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів
  • 7. Організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним та фізичним особам