Нормативна база

 • Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи України».
 •  
 • Закон України «Про звернення громадян».
 •  
 • Закон України «Про інформацію».
 •  
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації».
 •  
 • Закон України «Про захист персональних даних».
 •  
 • Закон України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
 •  
 • Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
 •  
 • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 •  
 • Закон України «Про державну таємницю».
 •  
 • Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років».
 •  
 • Постанова Верховної Ради УРСР від 17.04.1991 № 963-12 «Про порядок введення в дію Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні».
 •  
 • Постанова Верховної Ради України від 24.12.1993 № 3812-12 «Про тлумачення Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні».
 •  
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.1995 № 192 «Про створення галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ».
 •  
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».
 •  
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».
 •  
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2007 № 1004 «Про затвердження Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів».
 •  
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади».
 •  
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.2013 № 939 «Про затвердження Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 14.03.2013 № 430/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.03.2013 за № 428/22960 «Про затвердження Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.04.2012 за № 571/20884 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.04.2013 за № 584/23116 «Про затвердження Правил роботи архівних установ України».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 27.09.2013 № 2045/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.10.2013 за № 1695/24227 «Про затвердження Порядку державного обліку документів Національного архівного фонду».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 19.11.2013 № 2438/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.11.2013 за № 1983/24515  «Про затвердження Порядку користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 11.07.2014 № 1117/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.07.2014 за № 810/25587 «Про затвердження Порядку доступу до приміщень і на територію державних архівних установ».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 295/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за № 251/26696 «Про затвердження Порядку виконання архівними установами запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів та оформлення архівних довідок (копій, витягів)».
 •  
 • Наказ Міністерства юстиції України від 02.03.2015 № 296/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.03.2015 за № 250/26695 «Про затвердження Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду».
 •  
 • Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Міністерства внутрішніх справ України від 06.06.1995 № 34/382, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 03.07.1995 за  № 199/735 «Про затвердження Положення про Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України».
 •  
 • Наказ Державного комітету архівів України та Міністерства закордонних справ України від 11.06.2001 № 116/53, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.06.2001 за № 547/5738 «Про затвердження Інструкції про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства» .
 •  
 • Наказ Державного комітету архівів України від 08.05.2003 № 68, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.05.2003 за № 569/5890 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для державних архівних установ України».
 •  
 • Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 01.02.2005 № 22, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.02.2005 за № 245/10525 «Про затвердження Правил охорони праці в архівних установах».
 •  
 • Наказ Державного комітету архівів України 18.11.2013 № 2433/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.11.2013 за № 1963/24495 «Про затвердження Переліку документів, що створюються під час діяльності Державної архівної служби України, державних та інших архівних установ України, спеціальних установ страхового фонду документації, із зазначенням строків зберігання документів».
 •  
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 25.05.2006 № 530 «Про затвердження Інструкції з організації архівної роботи в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях системи МВС України».
 •  
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 24.06.2010 № 260 «Про затвердження Інструкції щодо порядку організації та проведення розсекречування архівних документів та інших матеріальних носіїв інформації в органах внутрішніх справ».
 •  
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.08.2012 № 747 «Про затвердження Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України».
 •  
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19.12.2013 № 1248 «Про затвердження складу Експертно-перевірної комісії Міністерства внутрішніх справ України».
 •  
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10.01.2014 № 5дск «Про затвердження Переліку документів, що створюються під час діяльності органів внутрішніх справ, навчальних закладів, підприємств, закладів охорони здоров’я, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, із зазначенням строків зберігання документів».
 • Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 31.03.2014 № 263, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.04.2014 за № 430/25207 «Про затвердження Положення про Експертно-перевірну комісію галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України».