Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Наказ від 12.10.2020 №719 Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2020                                       Київ                                            №  719

Про відмову у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності

До Міністерства внутрішніх справ України із заявами про отримання ліцензій на провадження охоронної діяльності звернулися товариства з обмеженою відповідальністю «ОХОРОННИЙ КОМПЛЕКС «МАРС», «ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «МАРС», «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОНКОРД БЕЗПЕКА», «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ», «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «АЛЬФА – ЦЕНТР» та ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ЛОБАК МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ (далі – здобувачі ліцензій).

За результатами розгляду заяв та документів установлено наявність розбіжності між даними в підтвердних документах та фактичним станом цих суб’єктів господарювання на момент подання документів.

Так, трудові договори укладено між здобувачами ліцензій в особі директора як роботодавця та працівника, який приймається на посаду заступника директора з покладанням на нього обов’язків фахівця з організації заходів охорони. Зазначені трудові договори укладені за основним місцем роботи та не передбачають сумісництво, а отже, має місце порушення законодавства про працю, оскільки згідно з умовами цих договорів є неможливим одночасне виконання фахівцем з організації заходів охорони трудових обов’язків у декількох суб’єктів господарювання.

Крім того, з порушенням вимог статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність» зроблено запис посади в трудовому договорі, укладеному між ФОП Лобаком Миколою Леонідовичем та працівником Мацелюхом Віталієм Анатолієвичем, на якого покладаються обов’язки фахівця з організації заходів охорони, оскільки фахівець з організації заходів охорони – це керівник суб’єкта охоронної діяльності або його заступник, начальник філії, іншого відокремленого структурного підрозділу або його заступник, до посадових обов’язків якого належать організація та проведення заходів охорони, контроль за виконанням персоналом охорони покладених на нього обов’язків.

Усунути зазначені недоліки можливо шляхом укладення договорів про прийняття на роботу працівника, на якого покладається виконання обов’язків фахівця з організації заходів охорони, у встановленому законодавством порядку, а також приведення запису посади в трудовому договорі  Мацелюха В. А. у відповідність до вимог статті 1 Закону України «Про охоронну діяльність».

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у видачі ліцензії на провадження охоронної діяльності:

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННИЙ КОМПЛЕКС «МАРС» (ідентифікаційний код 43836532; місцезнаходження: вулиця Пчілки Олени, будинок 2-Б, квартира 501, місто Київ, 02059; заява від 01.10.2020 № 632-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННЕ АГЕНТСТВО «МАРС» (ідентифікаційний код 43836752; місцезнаходження: вулиця Пчілки Олени, будинок 2-Б, квартира 501, місто Київ, 02059; заява від 01.10.2020 № 633-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «КОНКОРД БЕЗПЕКА» (ідентифікаційний код 43837066; місцезнаходження: вулиця Січових Стрільців, будинок 37/41, офіс 9/3, місто Київ, 04053; заява від 29.09.2020 № 620-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ГРАДІЄНТ» (ідентифікаційний код 43836857; місцезнаходження: вулиця Січових Стрільців, будинок 37/41, офіс 9/3, місто Київ, 04053; заява від 29.09.2020 № 619-2020);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «АЛЬФА – ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 43802791; місцезнаходження: вулиця Звіринецька, будинок 63, місто Київ, 01014; заява   від 01.10.2020 № 637-2020);

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ-ПІДПРИЄМЦЮ ЛОБАКУ МИКОЛІ ЛЕОНІДОВИЧУ (місце проживання: вулиця Айвазовського, будинок 48, місто Каховка, Херсонська область, 74800, реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов’язкових платежів 2282418318; заява від 30.09.2020 № 623-2020).

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення  наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

3. Управлінню ліцензування  (Камишанов В.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра   Сергій ГОНЧАРОВ