Контраст
Шрифт

Результати проведеного у 2021 році оцінювання роботи в МВС із забезпечення прав осіб з інвалідністю

На виконання доручення МВС від 02 грудня 2021 року № 209/37 «Про організацію проведення оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю», у тому числі в структурних підрозділах апарату Міністерства внутрішніх справ України проведено оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю.

Оцінювання здійснювалося згідно з Методикою оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 11.04.2018 № 294, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за № 496/31948 (далі – Методика), шляхом надання письмових відповідей на тестові завдання.

Результати оцінювання узагальнювалися постійно діючою робочою групою, утвореною наказом Міністерства внутрішніх справ від 21 червня 2018 року № 523 «Про створення постійно діючої робочої групи МВС з проведення оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю», із змінами, унесеними наказом МВС від 11 листопада 2020 року № 797 (з числа представників структурних підрозділів апарату МВС, ГСЦ та громадських об’єднань, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю).

В оцінюванні роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю брали участь працівники усіх структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України.

За результатами оцінювання загальний середній бал по апарату МВС склав 17,17.

Станом на 14.01.2022, згідно з наданою інформацією, у залучених до оцінювання структурних підрозділах апарату МВС працювали 982 особи, з яких 34 особи з інвалідністю (у т. ч. 21 працівник має ІІІ групу інвалідності та 13 – ІІ групу інвалідності), що загалом відповідає законодавчому нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (чотири відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік). В апараті МВС цей показник становить 3,8 відсотки.

Додаток № 1 
Таблиця результатів оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю за 2021 рік