Контраст
Шрифт

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОТРИМУВАЧІ ПОСЛУГ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ: ПОНЯТТЯ, ОТРИМУВАЧІ ПОСЛУГ, ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

Психологічна реабілітація – комплекс заходів, що здійснюються з метою збереження, відновлення або компенсації порушених психічних функцій, якостей, особистого та соціального статусу особи, сприяння психосоціальній адаптації до зміненої життєвої ситуації, осмислення досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, та застосування його в житті.

Метою психологічної реабілітації є:

1) збереження або відновлення фізичного та психічного здоров’я;

2) досягнення соціально-психологічного благополуччя;

3) зниження частоти та тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій;

4) запобігання інвалідності;

5) профілактика агресивної та саморуйнівної поведінки.

Хто має право на психологічну реабілітацію?

Особи, яким установлено один із таких статусів:

учасника бойових дій - відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону”;

особи з інвалідністю внаслідок війни - відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону;

учасника війни - відповідно до пункту 13 статті 9 Закону;

постраждалого учасника Революції Гідності - відповідно до статті 16-1 Закону;

члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни - відповідно до абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону;

члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України - відповідно до статті 10-1 Закону.

До отримувачів послуг належать також члени сім'ї учасника бойових дій; особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни, постраждалого учасника Революції Гідності зазначених вище категорій.

Основними завданнями проведення психологічної реабілітації є:

1) діагностика та нормалізація психологічного стану людини;

2) відновлення порушених (втрачених) психічних функцій до оптимального рівня їх вираженості;

3) підтримка особистості для забезпечення ефективного функціонування його в соціумі;

4) надання допомоги в установленні (відновленні) конструктивних відносин у сім’ї та суспільстві;

5) опанування методів саморегуляції та керування стресом (заспокоєння);

6) запобігання психологічному травмуванню та психічним розладам;

7) проведення психопрофілактичної та психокорекційної роботи із сім’єю;

8) формування позитивних реакцій, мотивацій, соціальних установок на життя та професійну діяльність.

Підставами надання послуг із психологічної реабілітації є:

направлення лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або направлення лікуючого лікаря;
особисте звернення.

 Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

1) психологічна діагностика - проведення оцінки актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, здійснення контролю за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;

2) психологічна просвіта та інформування (психоедукація) - інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;

3) психологічне консультування - цілісне, свідоме та планомірне професійне використання методів психологічного впливу при психосоціальних, емоційних, поведінкових та інших складнощах, які не відповідають діагностичним критеріям психічних розладів, а також можуть бути супутніми при психічних розладах;

4) психотерапія - цілісне, свідоме та планомірне використання методів психотерапевтичного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;

5) групова робота - проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та груп психологічної підтримки.

Організація та проведення роботи з психологічної реабілітації здійснюється на підставі нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, а саме: 

  • постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 497 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях», 
  • наказу Міністерства внутрішніх справ України від 18 червня 2018 року № 516 «Про організацію обов’язкового проходження медико-психологічної реабілітації військовослужбовців Національної гвардії України та поліцейських» (зі змінами, внесеними наказом МВС від 26.12.2018 №1055),
  • наказу Міністерства внутрішніх справ України від 14 грудня 2015 року № 1568 «Про затвердження Порядку пільгового реабілітаційного, санаторно-курортного лікування, оздоровлення та відпочинку в медичних реабілітаційних центрах, санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах та оздоровчих закладах Міністерства внутрішніх справ України поліцейських, деяких інших категорій осіб та членів їх сімей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2016 року за № 27/28157,
  • наказу Міністерства внутрішніх справ України від 06 лютого 2019 року № 88 «Про затвердження Порядку організації системи психологічного забезпечення поліцейських, працівників Національної поліції України та курсантів (слухачів) закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2019 року за № 348/33319,  
  • наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2016 року № 1285 «Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2017 року за № 80/29948,
  • наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31 липня 2017 року № 747 «Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній службі України з надзвичайних ситуацій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 листопада 2017 року за № 1390/31258,
  • наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 березня 2021 року № 179 «Про затвердження Порядку психологічного забезпечення в Державній прикордонній службі України», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2021 року за № 533/36155,
   листа Національної поліції від 26 квітня 2019 року № 3464/09/12-2019 «Про організацію психологічної та медико-психологічної реабілітації», з додатками, включаючи «Алгоритм організації в Національній поліції заходів психологічної та медико-психологічної реабілітації поліцейських – учасників АТО/ООС», листа Національної поліції від 23 вересня 2019 року № 10858/09/12-2019 «Про направлення методичних порад щодо профілактики суїцидів в органах, підрозділах Національної поліції України».